home sitemap contact us  
Foldal arrow Egyb
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Egyb
Vltozs a Gygyszer promcis rendeletben: 3/2009 EM rendelet Nyomtats E-mail

Változás a Gyógyszer promóciós rendeletben: 3/2009 EüM rendelet

 

1.     A jsz lehetvé teszi szigorúan szabályozott esetekben a reklámot, amennyiben:

 

A fogyasztóknak (eddig lakosság volt!) olyan gyógyszer reklámozható, amely összetételére és alkalmazási céljára tekintettel az orvos - akár a diagnózis felállítása, akár a kezelés elrendelése vagy nyomon követése céljából történ - közremködése nélkül, szükség szerint gyógyszerész tanácsa alapján alkalmazható.

 

2.     A gyógyszerismertetést végz személy a fekvbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató orvosánál történ ismertetésrl a fekvbeteg-gyógyintézet fgyógyszerészét tájékoztatja, a tájékoztató anyagot új, illetve már forgalomban lév gyógyszerre vonatkozó új információ esetén a fgyógyszerésznek is átadja. Új, illetve már forgalomban lév gyógyászati segédeszközre vonatkozó új információ esetén az ismertetést végz személy a tájékoztató anyagot az intézet gazdasági igazgatójának is átadja.

3.     Gyógyszerismertetést az Országos Gyógyszerészeti Intézettel vagy az ismerteti tevékenység végzésére a Gyftv. 12. §-a szerint kiadott engedély jogosultjával (a továbbiakban: engedély-jogosult) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, egészségügyi fiskolát végzett személy, továbbá olyan személy folytathat, aki a gyógyszerismerteti tevékenység végzéséhez elírt feltételek teljesítése alól 2007. március 14-ét megelzen felmentést kapott.

4.     A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyógyászati segédeszköz gyártója, illetve ezek meghatalmazott képviselje köteles az általa forgalmazott termékekre vonatkozó valamennyi kereskedelmi kommunikáció egy mintáját, illetve elektronikus tervezetét, a kereskedelmi kommunikáció fajtájától függen annak eredeti mérete vagy mértéke meghatározásával, annak címzetti célcsoportját, terjesztésének módját és a terjesztés megkezdésének idpontját feltüntet dokumentációt öt évig megrizni.

  1. A forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve meghatalmazott képviselje köteles gondoskodni az általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányításának saját szervezetén belüli megszervezésérl, e célból egy tudományos szervezeti egység létrehozásával. Ennek határideje:2009. március 30. napja (vonatkozik a rendelet hatálybalépése eltt kiadott forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve meghatalmazott képviselje.
  2. Az ismertetést végz személy az ismerteti tevékenysége folytatása során a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésére vagy forgalmazására jogosult egészségügyi szolgáltató tevékenységét, a betegellátást nem akadályozhatja. Az ismertetést végz személy a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosultat kizárólag elzetesen egyeztetett idpontban keresheti fel. A gyógyszerrendelésre jogosult által meghatározott idpont kizárólag olyan idpont lehet, amikor a rendelésre jogosult az egészségügyi szolgáltató ellátási rendje szerint gyógyító-megelz tevékenységet nem végez. A gyógyászati segédeszköz rendelésre jogosult által meghatározott idpontban végzett ismertetés nem zavarhatja az egészségügyi szolgáltató ellátási rendje szerinti gyógyító-megelz tevékenységet.

 

  1. Megengedett a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésére vagy kiadására jogosult személyeknek szóló olyan reklám, amely kizárólag a gyógyszer nevét, vagy nemzetközi szabadnevét vagy védjegyét, gyógyászati segédeszköz esetén annak nevét vagy védjegyét tartalmazza, amennyiben azt csupán emlékeztet reklámnak szánják.ez a pont teljesen hiányzik

 

  1.  Nem minsül a Gyftv. 12. § (1) bekezdése szerinti ismertetésnek az olyan kereskedelmi kommunikáció, amelyet egyébként a fogyasztókkal szemben is alkalmaznak.

 

 

 

 

 

 

 
Plyzat, nyilvnos kzzttel jogi szablyozsai Nyomtats E-mail

Pályázat, nyilvános közzététel jogi szabályozásai


A pályázati rendszerek szerepe és jelentsége a közszolgálatban

 

Növekszik a feladatok komplexitása, a közigazgatásban az egyre összetettebb feladatok ellátásához sokoldalúan képzett köztisztviselkre van szükség. Ehhez a közszolgálati rendszerek különféle kiválasztási módszereket alkalmaznak. A kiválasztási módszerek jelentségét azért kell hangsúlyozni, mert a kiválasztás, illetve a kinevezés a legfontosabb munkáltatói intézkedések közé tartozik, hiszen hosszú idre befolyásolja a közszolgálati jogviszony fennmaradását. A nem megfelel kiválasztás súlyos pénzügyi következményekkel járhat, mivel a közszolgálati jogviszony sajátosságából következen a közszolgálati jogviszony megszüntetésére az esetek dönt többségében csak felmentéssel, illetve végkielégítéssel kerülhet sor.
Tovbb...
 
Ellenrztt szerek alkalmazsa a daganatos fjdalom kezelsben Nyomtats E-mail

Szerzk.

Dr Kismarton Judit és Dr. Telekes András

  Ellenrzött szerek alkalmazása a daganatos fájdalom kezelésében

 

Az ers opioidok daganatos fájdalomcsillapításban betöltött szerepének megértése eltt lényeges, hogy alapvet ismeretekkel rendelkezzünk az opid receptorokról, különös tekintettel arra, hogy az utóbbi évtizedekben ismereteink jelentsen bvültek ezen a területen.

 

Tovbb...
 
A munkaszerzds ktelez elemei s a munkakr Nyomtats E-mail

  Cikk szerzje: Banai Krisztina

 

Lektor: Kismarton Judit

http://info.szuperallas.hu/a-munkaszerzodes-kotelezo-elemei-es-a-munkakor.html

Tovbb...
 
A munkajogviszonyra vonatkoz legfontosabb alapelvek Nyomtats E-mail

Szerz:

Banai Krisztina

 

Lektor:

Kismarton Judit

Tovbb...
 
Vltozsok a Fokozottan ellenrztt szerek rendelsben s a Gygyszerrendelsben Nyomtats E-mail
Tovbb...
 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 7 - 12 / 92
 
   
Back Top