home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Cikkek
A munkaidkeretre s a pihenidre vonatkoz szablyok I Nyomtats E-mail

A munkaidkeretre és a pihenidre vonatkozó szabályok I.

 

A munkavállalót heti két pihennap illeti meg, amelyek közül az általános szabályok szerint az egyiknek vasárnapra kell esnie. A munkáltató folyamatos mködése, az egyes munkaköri feladatok ellátása gyakran igényli, hogy a munkáltató vasárnap is rendes munkaidben foglalkoztassa munkavállalóit.

Ezért a Munka tv. konkrétan meghatározza azokat a munkarendeket, munkavégzési formákat, amelyek alkalmazása esetén megengedett a vasárnap rendes munkaidben történ munkavégzés.

Amennyiben a munkavállaló munkaköre vagy a rá irányadó munkarendje szerint vasárnap rendes munkaidben is végezhet munkát, a munkaid-beosztása során az alábbiakra kell ügyelni:

- havonta legalább egy pihennapot vasárnap kell kiadni (azaz a munkavállaló nem dolgozhat az adott hónap minden vasárnapján rendes munkaidben), továbbá, hogy - bizonyos kivételekkel

- 6 nap munkavégzést követen ilyen esetben is egy pihennap kiadása kötelez, valamint, hogy

- a vasárnapi rendes munkaidben történ munkavégzést közvetlenül megelz szombaton rendes munkaidben történ munkavégzésre a munkavállaló nem osztható be.

 

 

A munkaid beosztásának a munkaszüneti napok miatti változását a szociális és munkaügyi miniszter évente szabályozhatja. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási szervre és az általuk foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, közszolgálati jogviszonyban állókra. A rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemel és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mköd munkáltatónál, illetve az ilyen jelleg munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A rendelettl eltéren is meghatározható a munkarend a lakossági ellátást és szolgáltatást végz, valamint az általánostól eltér munkaid-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében.

Általános szabály, hogy munkaszüneti napon a munkavállalónak nem kell munkát végeznie, erre a kiesett idre távolléti díj illeti meg.

A fenti általános szabályok mellett néhány esetben megengedett a munkaszüneti napon történ munkavégzés.

- Rendes munkaid keretében: a megszakítás nélküli munkarendben vagy a rendeltetése folytán e napon is mköd munkáltatónál (illetve munkakörben) lehet.

- Rendkívüli munkavégzés keretében: a rendes munkaidben e napon is foglalkoztatható munkavállalót vagy az ún. vis major esetekben (amikor baleset, elemi csapás, kár, továbbá életet, egészséget, testi épséget fenyeget veszély miatt szükséges).

Megszakítás nélküli munkarendet csak akkor lehet megállapítani, ahol a munkavégzés idtartama naptári naponként 6 óránál tovább nem szünetel és alapvet lakossági szolgáltatást nyújt, vagy a gazdaságos, rendeltetésszer mködés, vagy a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. E körben tartoznak például az egészségügyi ellátás, közüzemi szolgáltatás, közlekedés, kárelhárítás területén mköd munkáltatók.

A Munka tv. 125. § (2) bekezdése pontos definíciót ad arra vonatkozóan, hogy mikor minsülhet akár a munkáltató, akár a munkakör a munkaszüneti napon rendeltetése folytán mködnek. Rendeltetése folytán munkaszüneti napon is mködnek az a munkáltató tekinthet, amelynek szolgáltatásaira - többek között - a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó helyi szokások, vagy általánosan elfogadott társadalmi szokások alapján van igény. Ilyen munkáltatók lehetnek például az idegenforgalmi, turisztikai szempontból kiemelt települések szolgáltatást nyújtó bevásárló üzletei, központjai, ajándék-, élelmiszerboltjai, vásári rendezvények szervezi-, árusai, pénzváltó egységek stb. vagy társadalmi szokáson alapulhat például az ünnepnapi rendezvények szervezinek, lebonyolítóinak munkája, vagy e körbe tartoznak például november 1-jén a halottak napján nyitva tartó virágüzletek stb.

A munkaszüneti napon rendes beosztása alapján munkát végz munkavállalót a Munka tv. 149. §-a szerinti díjazás illeti meg, mely külön rendelkezik arról, hogy e napon történt túlmunkavégzés esetén milyen ellenérték illeti meg.

 

 

 

 

Szerz: dr. Banai Krisztina

Lektorálta: dr. Kismarton Judit

 

 

 
Munkagyi kapcsolatok IV.- zemi Tancs Nyomtats E-mail
Munkaügyi kapcsolatok IV.- Üzemi Tanács

 

 

A munkavállalók érdekvédelmét a szakszervezet hivatott ellátni, a munkavállaók vezetésben való részvételi jogát az üzemi tanács intézményrendszerének bevezetésével teremtette meg a jogalkotó.

A részvételi jogokat (participációs jogot) a munkavállalók közössége nevében az általuk választott üzemi tanács, mint szervezet, illetve kisebb egység esetében egy személy, az üzemi megbízott gyakorolja.
Az üzemi tanács ketts ún. konfliktus megelz, ütköztet szerepet tölt be, egyrészt a munkáltató eltt megjeleníti a munakvállalók érdekeit, másrészt törekszik a vezeti döntéseket megértetni, elfogadtatni a munkavállalókkal.
Tovbb...
 
A munkaviszony ltestse- a munkaszerzds Nyomtats E-mail
A Munka tv. 1. §-át követ magyarázatban már korábban részletesen kifejtettem a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok (pl. a munkaviszony, a megbízási, a vállalkozási jogviszony) jellemz sajátosságait és különbségeit. Utaltam arra, hogy a foglalkoztatók gazdasági okokból, a munkabérfizetéshez kötd egyéb járulékfizetési kötelezettség elkerülése, valamint a Munka tv. egyes rendelkezéseinek (pl. felmondási védelemre vagy a rendkívüli munkavégzésre, a heti pihenidre vonatkozó szabályok) kijátszása érdekében az egyébként munkaviszony jelleg foglalkoztatásra is sok esetben megbízási vagy vállalkozási szerzdést kötnek. Ezekben a szerzdésekben azonban gyakran megtalálhatók olyan sajátos elemek, például: a munkaid kezdete, vége, túlóra elszámolása, a szabadságos napok száma, amelyekbl arra lehet következtetni, hogy a felek között munkaviszony jött létre és a megkötött szerzdés ebbl kifolyólag ún. színlelt szerzdésnek minsül.
Tovbb...
 
Plyzat, nyilvnos kzzttel jogi szablyozsai Nyomtats E-mail

Pályázat, nyilvános közzététel jogi szabályozásai


A pályázati rendszerek szerepe és jelentsége a közszolgálatban

 

Növekszik a feladatok komplexitása, a közigazgatásban az egyre összetettebb feladatok ellátásához sokoldalúan képzett köztisztviselkre van szükség. Ehhez a közszolgálati rendszerek különféle kiválasztási módszereket alkalmaznak. A kiválasztási módszerek jelentségét azért kell hangsúlyozni, mert a kiválasztás, illetve a kinevezés a legfontosabb munkáltatói intézkedések közé tartozik, hiszen hosszú idre befolyásolja a közszolgálati jogviszony fennmaradását. A nem megfelel kiválasztás súlyos pénzügyi következményekkel járhat, mivel a közszolgálati jogviszony sajátosságából következen a közszolgálati jogviszony megszüntetésére az esetek dönt többségében csak felmentéssel, illetve végkielégítéssel kerülhet sor.
Tovbb...
 
Ellenrztt szerek alkalmazsa a daganatos fjdalom kezelsben Nyomtats E-mail

Szerzk.

Dr Kismarton Judit és Dr. Telekes András

  Ellenrzött szerek alkalmazása a daganatos fájdalom kezelésében

 

Az ers opioidok daganatos fájdalomcsillapításban betöltött szerepének megértése eltt lényeges, hogy alapvet ismeretekkel rendelkezzünk az opid receptorokról, különös tekintettel arra, hogy az utóbbi évtizedekben ismereteink jelentsen bvültek ezen a területen.

 

Tovbb...
 
A munkaszerzds ktelez elemei s a munkakr Nyomtats E-mail

  Cikk szerzje: Banai Krisztina

 

Lektor: Kismarton Judit

http://info.szuperallas.hu/a-munkaszerzodes-kotelezo-elemei-es-a-munkakor.html

Tovbb...
 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 1 - 6 / 37
 
   
Back Top