home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Cikkek
Ellenrztt szerek rendelse 2006 Nyomtats E-mail

Ellenrzött szerek rendelése a hatályos jogszabályok alapján

2006.06.27. 

Dr. jur. et med. Kismarton Judit, Dr. Boruzs Hedvig , Dr. Fülöpné Dr. Csákó Ibolya


A krónikus fájdalom csillapításának problematikája nem egyedi magyar jelenség, hanem az orvostudomány általános kihívása.
Köztudott, hogy az elrehaladott daganatos megbetegedés kb. 70 %-ában kialakul a fájdalom. Ugyanakkor a krónikus, nem-daganatos eredet fájdalom jelentségét sem szabad lebecsülnünk. Bizonyos reumatológiai, ortopédiai és neurológiai betegségek súlyos, elviselhetetlen fájdalmat okoznak (pl. osteoarthritis, arthrosis, osteoporosis, valamint postflavotomiás fájdalom). Az ostheoarthritis elfordulása a 60. életév felett jelentkezik tipikusan, középers-ers fájdalmat okozva következményes életminség romlással, de az  50. életév felett már a populáció 85%-ban radiológiailag kimutatható.  Az életkor elre haladtával a gerinc és az izületek e megbetegedéseiben szenvedk száma fokozatosan emelkedik. Hazánkban a  lakosság életkor szerinti megoszlása miatt ez a kérdés különösen jelents. A reumatológiai rendeléseken a megjelent betegek száma igen magas. A reumatológiai megbetegedések egyik vezet tünete a fájdalom.

Ha a beteg szenved a fájdalomtól, életkedve elveszhet, általános állapota rosszabbodhat, a mozgása beszkülhet. A mozgásszegénység önmagát gerjeszti, a beteg egyre kevesebbet mozog, a mozgás hiány pedig számos más egészségügyi probléma talaja lehet. Amennyiben a beteg a fájdalma csillapítására kezelést kap, életminsége jelents mértékben javulhat. A krónikus fájdalom csillapításában is a szakmai szabályoknak kell érvényesülni, azaz a fájdalom kezelését lépcszetesen kell felépíteni.Tovbb...
 
Kommentar OTSZ Nyomtats E-mail
 

Orvostovábbképz szemle XII. évfolyam, 3. szám (2005. március)

 

Az opioidok ers hatású gyógyszerek, amelyeket fájdalomcsillapításra és nemegyszer élvezeti szerként is használtak az idk folyamán. A terápiás célú alkalmazásukat beárnyékoló kábítószer-használat manapság is sokakat visszariaszt attól, hogy betegeiknek ilyen gyógyszereket rendeljenek, noha az egyes kórképeket kísér idült fájdalom enyhítésében hatásosnak bizonyultak. A szerzk áttekintik az opioidok orvosi alkalmazását, különös hangsúlyt helyezve a betegek megfelel kiválasztására és a használat módjának pontos ismertetésére; kitérnek arra is, hogy az opioidok milyen szerepet kaphatnak a nem daganatos eredet idült fájdalom korszer terápiájában.
 
Amák és a belle kivonható ópium fájdalomcsillapító hatását évezredek óta ismeri az emberiség.1 Az ópium legersebb hatású alkotóelemét, a morfiumot 1806- ban izolálták. A codeint, az oxycodont, a hydrocodont és a hydromorphont a mákkivonat morfinjából, a meperidint, a methadont és a fentanylt pedig szintetikus úton állítják el. Az újabb opioidok megalkotása során az vezette a kutatókat, hogy olyan vegyülethez jussanak, amely nem okoz hozzászokást. Ezt a célkitzést mind ez ideig nem sikerült megvalósítani.
Kommentár:KNDEF csillapítása

Dr. Kismarton Judit,

Dr. Bonyhády Elemér, háziorvos, Csörög


 „Sedare dolorem divinum opus est”
 Hippokratész

A KNDEF csillapítására szoros orvosi kontroll mellett és megfelelõen megalapozott indikációban az erõs opioidok alkalmazása egyre inkább elfogadottá válik.

 
 • A beteg beleegyezésével célszer ers opioidot rendelni (37)
 • Lehetleg elhúzódó  hatású szert kell alkalmazni,
 • Amennyiben a nem daganatos betegnél un. Attöréses fájdalom jelentkezik célszertlen injekciós vagy transmucosalisan felszívódó szerrel azt enyhíteni. (37)
 • A gyógyszert rendelõ orvosnak figyelmet kell fordítania a beteg korábban és aktuálisan szedett gyógyszereire. Ha a beteg rendszeresen alkoholt fogyaszt vagy pszichostimulánst szed, illetve anamnézisében kábítószer-élvezet szerepel, akkor lehetõleg kerülni kell az opioidok alkalmazását. Az alkohol vagy  kábítószer abusus az opioidok alkalmazásának relatív – de  nem abszult -kontraindikációja. (36)
 • Tisztázni kell, hogy a beteg diagnózisa megalapozott-e, vagy további vizsgálatokra van szükség.
 • Az opioid alkalmazására vonatkozó információt lehetleg írásban kell átadni a beteg részére, mivel sokszor tapasztalható, hogy a szóban elhangzottakat feledésbe merülnek (37)
 • Fontos, hogy a beteg pszichésen stabil legyen.
 •  Lehetõség szerint ugyanaz az orvos rendelje a gyógyszert, aki a beteg állapotát követi, így a beteg szoros obszervációja egyszerûbb.21/*/ Ha az erõs opioidot reumatológus, ortopéd szakorvos rendelte, célszerû tájékoztatnia a háziorvost, hiszen kézenfekvõbb, hogy a késõbbiekben már a háziorvos írja fel az erõs opioidot (***ennek oka az engedélyeztetés***).
 • Törekedni kell az opioid lehetõ legrövidebb ideig történõ alkalmazására, és a mellékhatásokat meg kell elõzni vagy kezelni kell.
 • Erõs hatású opioid csak és kizárólag akkor alkalmazható, ha az egyéb hagyományos módszerek nem mutatnak kielégítõ hatást.
 • A kezelés alatt a betegeket folyamatosan monitorozni kell.(37)
Tovbb...
 
Kzgygyellts 2006. jlius 01. utn Nyomtats E-mail
 
2006.06.11. napja
  
Közgyógyellátás változása 2006. Július 01-e napja után.Közismert, hogy 2006. július 01-e napjától a közgyógyellátás területén lényeges változások kerülnek bevezetésre. A rendelet célja szem eltt tartja a hatályos Egészségügyi Törvényben foglaltak szerinti szakmai szabályok, irányelvek betartása szerinti kezelést azzal, hogy a közgyógyellátásra jogosult egyéni gyógyszerkerete bevezetésekor a szakmai elírások szerinti elsként választandó, általában a legalacsonyabb  napi terápiás költség készítmények térítési díját  veszik alapul.
Elljáróban kiemelend, hogy a módosítások bevezetésének kardinális pontja az új típusú közgyógyellátásra szóló igazolványok bevezetése. 2006. július 01-e napját követen kizárólag új típusú közgyógyigazolvány kerülhet kiadásra abban az esetben, ha az új igényl erre jogosult, illetve a közgyógyellátásra való jogosultság lejár, vagy az felülvizsgálatra kerül.  A közgyógyellátás változása a gyógyszerekre vonatkozik, míg a gyógyászati segédeszközök tekintetében lényegi változás nincs. Ebbl következik az, hogy a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök közgyógyellátási támogatással történ igénybevétele szétválik.Tovbb...
 
Magyar Narancs -interj Nyomtats E-mail

Orvosok és betegek az Interneten
Tünetvadászok
Neményi Márton 

A pszichológusok, pszichiáterek egyébként nem feltétlenül bánják, ha a beteg jól informáltan, akár már kész öndiagnózissal érkezik. Egyrészt sokszor jobban tisztában van vele, milyen folyamatok zajlanak a lelkében, mint a testében, így jobban képes eltalálni a pszichés betegséget, másrészt e tudományterület hozzáállása is más: „a belgyógyász mondhatja, hogy maga nem beteg, magának ott nem fáj – mi nem, mert ezt csak a beteg tudhatja”. Nincs meg tehát az a szigor, amelyet a fizikai bajokat kezel orvosok alkalmaznak, amikor a beteg Internetrl összeszedett tudással felvértezve elfelejti, hogy a rendel asztalának melyik oldalán ül.

 

Tovbb...
 
Fjdalomambulancik Nyomtats E-mail

 

Fájdalom-ambulanciák szervezésének jogi szabályozása

Budapest, 2003.12.08.

Megjelenet: Magyar Fájdalom Társaság Lapja

Napjainkban egyre gyakrabban merül fel a gondolata annak, hogy fájdalom ambulanciák mködtetésére szükség van , vagy intézeti keretek között, vagy egyéb jogilag szabályozott  keretek  között. Ez lehet magán vállalkozási forma, vagy különböz gazdasági társaság, tekintettel erre célszer rövid áttekintést adni a hazai lehetségekrl és a tevékenység megkezdésének feltételeirl.

Egészségügyi ellátást biztosító intézeti keretek között nem merül fel különösebb nehézség, hiszen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint finanszírozott tevékenységet a megfelel tárgyi feltételek fennállta esetén befogadhatja, és ezzel a fájdalomcsillapítás, mint önálló rendelés megkezdheti mködését.

Egészen más a helyzet, ha az említett tevékenységet (vagy akár más egészségügyi  tevékenység) nem államilag finanszírozott keretek között kívánják folytatni.

Mivel speciális szabályozás nem létezik külön a fájdalomambulanciák vonatkozásában, általában az egészségügyi vállalkozásokról kell említést tenni.

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhet meg, illetve folytatható.

Az egészségügyi szolgáltatás keretében egészségügyi tevékenységet végz személy a tevékenységét akkor kezdheti meg, illetve akkor folytathatja, ha az alkalmassági vizsgálaton megfelelt.  Természetesen az alkalmassági vizsgálat nem ingyenes.
Aki   egészségügyi szolgáltatói  tevékenységét végez csak érvényes felelsségbiztosítási szerzdés birtokában kezdheti meg és folytathatja.

Tovbb...
 
Major analgetikumok a fjdalomcsillaptsban Nyomtats E-mail
A WHO adatai szerint 2000. évben a halálokok között 12,4%-ban  (6,9 millió beteg)daganatos megbetegedés szerepel. Elrehaladott daganatos beteg közül  kb. 80%-ban alakul ki fájdalom, ez kb. 5,5 millió ember érint. A daganatos fájdalom kezelése kb. 50%-ban  nem kielégít, míg 30%-ban nem a megfelelõ készítményt alkalmazzák.

Ennek okai : A) : Félelem a 1.) felelsségrevonástól,(az opioidok rendelésre vonatkozó speciális szabályok hiányos ismerete) 2.) a mellékhatásoktól, pl légzésdepressziótól 3.) pseudoaddictio kialakulásától  4.) toleranciától, az addictiotól (Ripamonti és Dickerson közlése szerint 11 882 opioiddal kezelt daganatos betegbõl 4 esetben alakult ki addictio.) B). aluldozírott a rendelt analgetikum mennyisége C) :elmarad az « áttöréses fájdalom » kezelése D). : nem kilégít támogatási rendszer, így  a legujabb szakmai álláspont (pl. « opiod rotáció »vagy « áttöréses fájdalom ») csupán olyan betegeknél járható út, akik anyagilag képesek a készítményt megvásárolni.

Tovbb...
 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 31 - 36 / 37
 
   
Back Top