home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Cikkek
A munkajogviszonyra vonatkoz legfontosabb alapelvek Nyomtats E-mail

Szerz:

Banai Krisztina

 

Lektor:

Kismarton Judit

Tovbb...
 
Vltozsok a Fokozottan ellenrztt szerek rendelsben s a Gygyszerrendelsben Nyomtats E-mail
Tovbb...
 
A munkajogviszonyra vonatkoz legfontosabb alapelvek Nyomtats E-mail

Szerz: dr. Banai Krisztina

Lektorálta: dr. Kismarton Judit

Tovbb...
 
Fontos jogszablyi vltozsok az Egszsggyre vonatkozan Nyomtats E-mail

Fontos jogszabályi változások az Egészségügyre vonatkozóan

PRO FAMILIA gyógyszerrendelés és beutalás

Alkalmazott kismama újra munkába állásásnak a módja

Ki kezeli jogosan a betegek adatait azt követen, ha a háziorvos a praxisát tovább nem folytatja bármilyen oknál fogva. (beleértve a praxis adásvételi jogügyletét, avagy egy megbízási szerzdés megszünése esete)

Tovbb...
 
Gygyszerek rendelse a hatlyos jogszablyok alapjn - aktualitsok Nyomtats E-mail

Gyógyszerek rendelése a hatályos jogszabályok alapján - aktualitások

 Fókuszban a daganatos fájdalomcsillapítás


Mieltt a gyógyszerrendelés jogis szabályainak összefoglalását ismertetnénk, fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a médiában és a sajtóban elterjedt különféle nyilatkozatoktól eltéren a jelen közlemény megírása napján hatályos 17/2007 Kormány rendelet 6. §-ban foglalt, a visszatérítési kötelezettséget megállapító rendelkezéseket a 2008. március 31-ét követen kiváltott vények esetében kell alkalmazni. A rövid összefoglaló eltt elengedhetetlennek tartjuk néhány fogalom tisztázását.

Tovbb...
 
A nem-konvencionlis tevkenysg jogszer folytatsa Nyomtats E-mail

A nem-konvencionális tevékenység jogszer folytatása
Dr. Kismarton Judit

 Megjelenés Helye: Családorvosi Fórum

A nem-konvencionális eljárások alkalmazása során a betegjogok, a tájékoztatási és dokumentációs kötelezettség, valamint az ellátást végz személyek jogai és kötelezettségei tekintetében az Egészségügyi törvény II.(A betegek jogai és kötelezettségei) és VI. (Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei) fejezetekben foglaltakat kell megfelelen alkalmazni
A nem-konvencionális tevékenységet végz személyek és szervezetek az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok és etikai normák szerint mködnek.

Fentiek kiemelése a cikk kezdet kezdetén azért szükséges, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a komplementer medicina gyakorlói abban a tévedésben vannak, hogy tevékenységük gyakorlása során, a hatályos Egészségügyrl szóló törvény fentiekben megjelölt fejezetei nem, vagy csak bizonyos mértékben vonatkoznak rájuk.
A tudományosan megalapozott orvoslás is a természetgyógyászatból fejldött ki, bevált módszereit mint a múltban, jelenleg is alkalmazza. Hazánkban is – hasonlóan a környez országokhoz - egyre népszerbb a nem konvencionális orvoslás iránti igény a lakosság részérl. Ennek számos és egyáltalán nem elítélhet oka van.  Ha a beteg kezelése a bizonyítékokon alapuló orvoslás ellenére sem javul, mindent elkövet a gyógyulás reményében. Ugyancsak sokan fordulnak nem hagyományos orvosláshoz annak reményében, hogy „más” módon érjenek el állapotjavulást. (esetleg annak reménye csillan fel, hogy elkerülhetik a komoly mellékhatást okozó készítmények szedését, vagy éppen gyógyszerek szedése nélkül lefogynak)
Amíg a hivatalos orvoslás számára megoldatlan problémák léteznek, azaz gyógyíthatatlan betegségek és kielégítetlen igények vannak és lesznek, amíg az emberközpontú orvoslás maradéktalanul meg nem valósul, s amíg a hivatalosnak és hatékonynak elfogadott gyógyításnak van egyáltalán alternatívája, addig a betegeknek a tradicionális eljárások felé való fordulása érthet és magyarázható. Lehetvé kell tenni ezek elérhetségét, szabályozottan és ellenrzötten. Gátat kell ugyanakkor szabni a lakosság és a beteg ember bizalmával, hiszékenységével visszaél, a nem megfelel informáltságot kihasználó kuruzslásnak, s valamennyi tisztességtelen, nyerészked, demagóg törekvésnek."(ETT állásfoglalás szó szerinti idézete)
Ma már széles körben elfogadott és támogatott vélemény, hogy a „based evidence medicine” mellett létjogosultsága van a tradicionális gyógyászatnak is, a kett nem zárja ki egymást. WHO felmérések szerint a természetgyógyászati kezelést legalább egy alkalommal egy adott évben igénybe vevk egyes Európai Unios tagállamokban a populáció akár 70-80 %-át is kiteszik. Ez az adat is azt mutatja, hogy foglalkozni kell a komplementer medicina kérdésével.
A nem-konvencionális eljárások az egészség és betegség eltér szemléletén, a konvencionális, természettudományosan megalapozott eljárásoktól eltér megközelítésbl ered módszereken alapulnak, amelyek - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészít, meghatározott esetekben helyettesít eljárások. A nem-konvencionális eljárások célja az egészségi állapot kedvez befolyásolása, a betegségek megelzése, valamint az egészséget veszélyeztet, illetve károsító tényezkkel szembeni védekezés lehetvé tétele
A nem konvencionális kezelés adott területére szakképesítést szerzett nem orvos személy az orvos foglalkozású személy, a kezelorvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát semmilyen körülmény között nem módosíthatja, és a kezelés alkalmazása eltt köteles a beteget a elzetes orvosi vizsgálatra küldeni, illetve ha a beteg az orvosi kezelés alatt áll köteles a kezelést végz orvossal konzultálni. Mindezek mellett nem rendelhet és nem végezhet szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát.

A betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére, a tevékenység végzésére képesített - nem orvos - személy részt vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot a bizonyos kivétellel a természetgyógyászati képesítésének megfelelen elzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenrzése mellett - kiegészít tevékenységként - önállóan végezheti. Amennyiben a nem orvos, tevékenység végzésére képesített személy bevonását az orvos kezdeményezi, ehhez a beteg beleegyezése szükséges. A tevékenység megkezdése eltt az azt alkalmazni kívánó orvos is elvégezheti az elzetes szakorvosi vizsgálatot, amennyiben rendelkezik olyan szakorvosi képesítéssel, amely feljogosítja a beteg szakorvosi vizsgálatára és ellátására.
A szakorvos - gyógyítói szabadságával élve - saját szakterületén belül megválaszthatja, hogy azon nem-konvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket alkalmazza kiegészít, és melyiket helyettesít gyógymódként.
Ha a beteg saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelorvos nem akadályozhatja meg.

Tovbb...
 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 7 - 12 / 37
 
   
Back Top