home sitemap contact us  
Foldal arrow Publikcik arrow Beszmol 2008 a Magyar ENSZ Trsasg 2008. vi munkjrl
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Beszmol 2008 a Magyar ENSZ Trsasg 2008. vi munkjrl Nyomtats E-mail
Magyar ENSZ Társaság
Beszámoló 2008
a Magyar ENSZ Társaság 2008. évi munkájáról

Az elmúlt esztend különlegesen jelents volt az ENSZ és a Világszövetség számára Két fontos évforduló kapcsán nyílt alkalom arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepét és a napirendjén szerepl lényeges témákat a XXI. század új feltételeihez kapcsolva világítsuk meg.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadása 60. évfordulójának hazai megemlékezési programjaiban a Magyar ENSZ társaság fontos, kezdeményez szerepet játszott. Az évforduló megemlékezéseit még az elz év végén egy az (állampolgári jogok) Országgylési Biztos Hivatalával közösen szervezett konferencia vezette be. Ezen az ENSZ Társaság elnöke és ftitkára is eladást tartott. Az eseménysorozat elkészítéseként megjelentettük és széles körben terjesztettük az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényét és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Egész éven át számos rendezvényen (Budapesten és vidéken egyaránt) foglalkoztunk az emberi jogokkal. 2008. december 10-én (emberi jogok napja) tartott záró rendezvényen fiatal egyetemi oktatók panelbeszélgetésére került sor mintegy 250 résztvev eltt, amelyet Dr. Lakatos István emberi jogi nagykövet moderált: (1) Dr. Lukács Eszter PhD., egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya"; (2) Dr. Lattmann Tamás, tanársegéd, ELTE ÁJTK: "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyezménye"; (3) Dr. Szalai Anikó, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK: "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya". Az eseménysorozat része volt a MTA Közgazdasági és Jogtudományok osztályának rendezvénye is, amelynek bevezet eladását a MENSZT elnöke tartotta.

A másik fontos eseménysorozat az ENSZ-békefenntartásának hatvanadik évfordulójával volt kapcsolatos. Az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja (május 29.) alkalmából az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (IRM NOK) és a Magyar ENSZ Társaság emlékülést szervezett. Az ülést Dr. Boda József r. ezredes az oktatási központ igazgatója nyitotta meg. Beszédet mondott Dr. Somssich Gabriella az IRM fosztályvezetje, Dr. Horváth Gábor nagykövet, a Külügyminisztérium fosztályvezet-helyettese, Dr. Gömbös Ervin a Magyar ENSZ Társaság ftitkára és Pallagi Imre r. ezredes, az Európai Unió koszovói missziója (EULEX) Megfigyeli és Támogató Igazgatóság vezetje. A rendezvényen sor került a hamarosan Koszovóba, az EULEX misszióba kiutazó 14 fs állomány búcsúztatására is.

Lényegében a két évfordulóhoz is kapcsolódott a Magyar ENSZ Társaság 2008. évi programjának kiemelkeden fontos rendezvénye, a “Globális kihívások, Millenniumi Fejlesztési Célok és Magyarország” cím ENSZ-AKADÉMIA. Az elz években szervezett ENSZ akadémiákhoz képest az érdekldés lényegesen nagyobb, táraságunk történetében példa nélküli volt. A rendezvény-sorozat népszerségét mutatja, hogy 540 ft (elssorban egyetemi és fiskolai hallgatók, továbbá állami és nem kormányzati szervezetek képviseli stb.) regisztráltak. 2008. szeptember 24-tl 2008. december 10-ig minden szerdán 16.00 és 18.00 között eladás és konzultáció (els alkalommal nyitó konferencia és végül záró konferencia) kiváló nemzetközi és hazai szakértkkel arról, hogy milyen feladatokat jelentenek Magyarország számára a XXI. század kihívásai, hogyan tudja hasznosítani saját lehetségeit. Milyen kötelezettségeket vállaltak az ENSZ-tagállamok a Millenniumi Fejlesztési Célok kitzésével, milyen szerepet játszik teljesítésükben az Európai Unió és hazánk. Az Akadémia célja az volt, hogy segítse a felkészülést és a személyi feltételek megteremtését a következ évtizedek nemzetközi feladatainak megvalósításához. Az akadémia eladói között a kiváló magyar szakemberek mellett az Egyesült Királyság, India budapesti nagykövetei, s az ENSZ bécsi információs szolgálatának igazgatója is gazdagították az érdekes és jövorientált programot. Az Akadémia rendszeres résztvevi megkapták a Magyar ENSZ Társaság kiadványait és az Akadémián elhangzott eladások anyagát, továbbá a rendszeres látogatást tanúsító oklevelet. Idben elkészült az eladások anyagát tartalmazó, 250 oldalas, igényes kivitel könyv is.

Egyéb rendezvényeinken (amelyek mind nyilvánosak) rendszerint 40-80 f vesz részt a témáktól függen újságírók, kutatók, szakemberek, egyetemi és fiskolai hallgatók, vagy a téma iránt érdekldk. A Társaság napirendjén rendszeresen szerepelnek különféle ENSZ-jelentések hazai (sajtó)bemutatói. Ilyen volt 2007-ben:

(1) A Magyar ENSZ Társaság 2008. március 4-én mutatta be a hazai sajtónak és szakmai közvéleménynek az ENSZ Nemzetközi Kábítószer-ellenrz Szerve (International Narcotics Control Board – INCB)éves jelentését. A sajtótájékoztató programja: (1)Az INCB kábítószer-ellenrzési mechanizmusa, valamint az éves jelentés bemutatása (Topolánszky Ákos, a Magyar ENSZ Társaság Kábítószer-ellenes Munkacsoportjának vezetje); (2) A jog arányos használatának kérdései az ENSZ-egyezmények szempontjából (Dr. Frech Ágnes bírón, Fvárosi Bíróság Büntet Kollégiumának elnöke); és a fájdalomcsillapító gyógyszerekhez való hozzáférés kérdései hazánkban és a világban (Dr. Kismarton Judit, ügyvéd, Magyar Rákellenes Liga és Dr. Telekes András forvos, kandidátus, Országos Onkológiai Intézet).

Az INCB független és kvázi-bírósági hatáskörrel bíró olyan nemzetközi szervezet, mely az ENSZ kábítószer egyezményeinek végrehajtását ellenrzi a világban. Az INCB szokásos éves jelentése ezúttal a szokásos, kontinensekre lebontott részletes elemzésen túl külön fejezetben foglalkozik az ENSZ egyezmények jogi vonatkozásaival, a fájdalomcsillapító kábítószerekhez való hozzáférés rendkívül aránytalan eloszlásával, az egyre növekv afgán drogproblémával (termesztés, kereskedelem, használat és az állam hiányzó kontroll szerepe), valamint bizonyos hatalmas méret afrikai és nyugat-ázsiai prekurzor szállítmányok veszélyeivel. Az INCB elnöke üzenetében felhívja a figyelmet a kínálat-csökkentési erfeszítések arányos és fokozott kereslet-csökkentés oldali kiegészítésére, ugyanakkor óv a drogok használatára vonatkozó legalizációs kísérletektl.

(2) A Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2008. november 12-én mutatta be a sajtónak „A világnépesedés helyzete, 2008” ENSZ-jelentést, amelyet Dr. Hedia BELHADJ asszony, az UNFPA globális egészségügyi koordinátora ismertetett. A jelentés fbb témaköreivel kapcsolatos magyar helyzetrl Prof. Dr. KONCZ Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem tájékoztatott. A jelentés témája: “Közös alapokon: kultúra, nemek közti egyenlség, emberi jogok”. Kulturálisan érzékeny megközelítést kíván meg a fejldés, hiszen ez alapvet az emberi jogok szempontjából, különösen pedig a nk jogainak szempontjából – hangsúlyozza a jelentés. Az UNFPA éves jelentésének magyar nyelv sajtó-összefoglalóját a Társaság megjelentette.

(3) Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete (VKI) és a Magyar ENSZ Társaság 2008. szeptember 24-én mutatta be a sajtó és a szakma képviselinek az UNCTAD 2008-as jelentését a nemzetközi társaságokról es az infrastrukturális kihívásokról.. Az idei jelentés a külföldi mköd tke-befektetés legfrissebb trendjeit elemzi, külön figyelmet szentelve a transznacionális társaságok infrastruktúra-fejlesztésben játszott szerepének. Felmeri, hogy a transznacionális társaságok 1990 óta világszerte milyen beruházásokat eszközöltek, különösen a fejld országokban, illetve hogyan váltak kiemelked infrastrukturális beruházókká bizonyos fejld országok társaságai. A jelentés azt is megvizsgálja, hogyan mobilizáljak pénzügyi erforrásaikat a transznacionális társaságok az infrastrukturális beruházások érdekében, és ez hogyan hat ki az iparág teljesítményére, illetve milyen komplex politikai kihívást jelent mindez azon fejld országok szamara, amelyek e társaságok segítségével kívánják fejleszteni országukban a közlekedést, vagy az elektromos energia-ellátást. Program: Simai Mihaly, akadémikus, a VKI kutató professzora, az UNCTAD tanácsadója, a Társaság elnöke: „Az infrastruktúra globalizálódása az UNCTAD jelentés tükrében”; Novák Tamás, a VKI kutatási igazgatója: „A külföldi mköd tke Közép- es Dél-Kelet-Európában: verseny és változó trendek”.

A Társaság számos rendezvénye a különféle ENSZ-emléknapokhoz kötdött.

(1) A kábítószer-ellenes világnap (2008. június 26.) alkalmából a Magyar ENSZ Társaság szimpóziumot rendezett „ UNGASS 1998. Az ENSZ tízéves kábítószer-stratégiájának értékelése” címmel. A szimpóziumot Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke vezette, aki bevezetjében ismertette az ENSZ 2008. évi jelentését a világ kábítószer-helyzetérl. Ezután a következ eladások hangzottak el: (1) „UNGASS. Egy globális stratégia színe és fonákja” (Prof. Dr. Bayer István, egyetemi tanár, nemzetközi hír drogszakért); ) (2) „Az ENSZ értékelési mechanizmusa” (Portör Péter, Szociális és Munkaügyi Minisztérium nemzeti kábítószerügyi koordinációs osztály, nemzeti drogkoordinátor); (3) „Az ENSZ és a civil-szakmai szervezetek” (dr. Tongue Éva, az ENSZ Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs elnöke); (4) „Beyond 2008. Az ENSZ stratégiájának független civil-szakmai értékelési programja” (Dr. Felvinczi Katalin, Nemzeti Drogmegelzési Intézet igazgatója); (5) és egy korreferátum (Sárosi Péter drs., Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai program vezetje). Az eladásokat élénk vita követte. A résztvevk megkapták Ban Ki Mun, ENSZ-ftitkár üzenetét a világnap alkalmából, valamint Antonio Maria Costa, az ENSZ Kábítószer-ellenrzési és Bnmegelzési Hivatala (UNODC) ügyvezet igazgatójának sajtóközleményét az ENSZ 2008. évi jelentésérl.

1998 júniusában került sor New Yorkban az ENSZ Közgylés kábítószer-problémával foglalkozó els rendkívüli ülésszakára (UNGASS), amelyen a tagországok delegációinak többségét államf vagy miniszterelnök vezette, nyomatékosítva az un. Politikai Deklaráció (és még további két fontos dokumentum) elfogadásának fontosságát, egyben elkötelezve magukat arra, hogy jelents és mérhet eredményeket érnek el az illegitim drogok kínálatának és a fogyasztás keresletének kérdésében a 2008-as évre. Tekintettel az ügy fontosságára, a stratégia megvalósításának értékelésére világszerte jelents programok futnak mind az ENSZ, mind regionális (pl. Európai Uniós) keretek között, mind pedig az un. Beyond 2008 független, civil-szakmai értékelési folyamat, vagy számos szakmai központ kutatási-evaluációs programjának égisze alatt.

(2) A Magyar ENSZ Társaság az ENSZ Napja alkalmából, az ENSZ-AKADÉMIA programjához kapcsolódva ülést tartott 2008. október 22-én. “ENSZ: régi dilemmák, új kihívások” címmel Prof. Dr. Kardos Gábor, tanszékvezet egyetemi tanár (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék) tartott eladást.

A Magyar ENSZ Társaság 2008. március 4-én tartotta éves közgylését, amelyen elfogadta a Társaság 2007-ben végzett munkájáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést, valamint a 2008. évi munkatervét. A közgylés négy új tagot választott az elnökségben megüresedett helyekre (Bodnár László Prof. Dr., tanszékvezet egyetemi tanár, Szegedi Egyetem, Nemzetközi Jogi Tanszék, Erds André, ny. nagykövet, hazánk volt állandó ENSZ-képviselje, Kerekes Sándor Prof. Dr., rektor-helyettes, intézetvezet egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Dr. Lukács Eszter Ph.D., egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem (Gyr), Nemzetközi Tanulmányok Tanszék), valamint két ft a Számvizsgáló és Ellenrz Bizottságba (Szabó Marietta elnök, a Külügyminisztérium ny. munkatársa, Kardosné dr. Kaponyi Erzsébet, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem).

Az ifjúság (diákság) körében megntt az érdekldés a nemzetközi szervezetek iránt. Mind többen készítenek az ENSZ munkájára vonatkozó disszertációt, amelyhez a Társaság rendszeres szolgáltatásokat, szakmai támogatást (konzultációk, tanácsadás, kiadványok stb.) nyújt. A Társaság szorosan együttmködik a Magyar ENSZ Modell Diákegyesülettel. A Külügyminisztérium 2008-ban is részt vett a Sziget 2008. Zenei és Kulturális fesztiválon. (augusztus 8-14.), ahol színes programokkal, interaktív játékokkal, ajándékokkal várta az érdekld látogatókat. A Külügyminisztérium felkérésére a Magyar ENSZ Társaság és a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület vetélkedt szervezett a Világsátorban. A vetélked résztvevi összemérhették tudásukat a nemzetközi kapcsolatok és intézmények terén, a legjobbak a Magyar ENSZ Társaság által felajánlott könyvjutalomban részesültek!

A Társaság keretei között mköd társadalmi bizottságok, illetve testületek: a Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanács; az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanács; a Volt ENSZ Tisztviselk és Szakértk Tanácsa; az Egészségügyi és Népesedési Tanács; a Kábítószer-ellenes, a Leszerelési és Békefenntartási, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttmködési munkacsoportok aktív rész vállaltak a program megvalósításában. E testületek önálló programmal is rendelkeznek. A Társaság vezeti közremködtek a magyar békefenntartók felkészítésében.

A Társaság jelents információs szolgáltatást is végzett. Térítésmentesen terjesztett kiadványai eljutottak a határon túli magyarsághoz is. Az érdekldk térítésmentesen juthatnak a kiadványhoz. A Társaság 2008-ban az alábbi kiadványokat jelentette meg: (1) Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és A Nemzetközi Bíróság Alapszabályai; (2) Az Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye; (3) Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; és (4) Globális kihívások, Millenniumi Fejlesztési Célok és Magyarország (ENSZ-Akadémia). Gömbös Ervin tanulmányt publikált a Külügyi Szemlében „Magyarok az ENSZ apparátusában” címmel.

A Társaság megemlékezett az életének 61. évében elhunyt dr. Szelei Kiss Gyula nagykövetrl, a genfi Magyar ENSZ Állandó Képviselet vezetjérl, aki vezet külügyi tisztviselként hosszú éveken át támogatta a Társaság tevékenységét.

A Társaság nemzetközi tevékenységét elssorban az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) keretein belül fejtette ki, amelynek I. osztályú konzultatív státusza van az ENSZ-nél. 1947-ben történt megalakulása után a Magyar ENSZ Társaság rögtön csatlakozott a Világszövetséghez. WFUNA ma már több mint 100 tagszervezettel számol, és jelents részt vállal a világszervezet tevékenységének hatékonyságát elsegít javaslatok kidolgozásában. A Társaság vezeti aktívan részt vettek a Világszövetség globális programjának kialakításában, amelynek egyik fontos része volt a jubileumi globális csúcstalálkozó eredményeinek nemzetközi értékelése a jöv szempontjából. A vonatkozó dokumentum kimunkálásában Simai Mihály vett részt. Gömbös Ervin az Európai Unió tagállamaiban mköd ENSZ-társaságok együttmködésének egyik vezetje, s a kapcsolatok építésében a WFUNA és az EU között. Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke a WFUNA egyik tiszteletbeli elnöke (korábban öt évig elnöke), Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság ftitkára a végrehajtó bizottság tagja (korábban alelnöke).

Új honlap

2008 januárjában készült el a Társaság új honlapja, amely a legújabb technológiával készült, grafikai kivitelezése sok elismerést váltott ki, szerkezete átlátható, és rengeteg információt tartalmaz mind a Társaságról, mind az ENSZ-rendszerrl. Ma a legmegbízhatóbb és legtöbb információt tartalmazó magyar nyelv forrás az ENSZ-rl és szervezeteirl az interneten.

Budapest,

2009. január

Ugrás az oldal tetejére
 
 
   
Back Top