home sitemap contact us  
Foldal arrow Egyb arrow Munkadjak
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Munkadjak Nyomtats E-mail


TÁJÉKOZTATÓ A MUNKADÍJAKRÓL
Hatályos 2010.június 11. napjától visszavonásig FIGYELEM! Az alábbiakban megjelölt munkadíjak kizárólag tájékoztató jellegek. Attól az ügyek nagysága (mennyisége)-, illetve egyedi megállapodások szerint mindkét irányban eltérések lehetnek! 

 

Megjegyzés: A munkadíjak nem ügyvédi jövedelmet, hanem az iroda árbevételét jelentik, melyet az iroda költségei (így különösen az iroda magas színvonalon történ mködését biztosító szoftverek, hardverek, tonerek papír, közüzemi díjak, jogtárak, elektronikus eljárások elfizetési díjai, biztosítás, és kamarai tagdíj, iroda bérlet, alkalmazott kifizetése és a közismert állam felé fennálló közterhei terhelnek. Ezért azok az utóbbiak figyelembevételével kerülnek megállapításra.)

ELJÁRÓ ÜGYVÉD KIJELENTI,  HOGY KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS ELJÁRÁST NEM VÁLLAL! ENNEK OKA AZ, HOGY AZ ELJÁRÁS AKÁR ÉVEKIG ELTARTHAT,  ELRE NEM SZÁMÍTHATÓ KI AZ ELJÁRÁS HOSSZA, ÉS AZ ÜGGYEL VALÓ ELFOGLALTSÁG, ÉS AZ ÜGYRE FORDÍTOTT KÖLTSÉG (pl. benzinköltség, postaköltség, felmerült kiadások) . EMIATT BEVEZETTÜK  A RÉSZBENI JUTALÉKOS RENDSZERT IS, AMELY KIZÁRÓLAG EGYÉNI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN TÖRTÉNIK

 

ALAP  ÜGYVÉDI MUNKADÍJ:


Megfizetése az ügy vállalásának függ feltétele. A bankszámlára történ beérkezéssel vagy készpénzben történ átadással lép az adott megbízási szerzdés hatályba. 

Összege több körülménytl függ, így példálózó jelleggel a teljesség igénye nélkül a következktl:

  • Az ügyben áll-e rendelkezésre szakérti írásbeli vélemény? (Amennyiben azt már készítettünk, vagy az ügyfél hozza úgy az díjcsökkent tényez.)
  • Felperesi képviselet esetén az elzményi anyagoktól, illetve attól, hogy az átalánydíjtól független sikerdíjban történik-e megállapodás, vagy sem. Az általány munkadíj és a sikerdíj fordítottan aránylik egymáshoz
  • Amennyiben az általány munkadíj és sikerdíj nem független egymástól, úgy a sikerdíjból a már addig befizetett összes munkadíj levonásra kerül, mely mvelet a sikerdíj vonatkozásában legfeljebb nulla eredményt adhat.
  • Volt-e már peren kívüli eljárás?
  • Az ügy bonyolultságától
  • Az ügy alapjául szolgáló okiratok mennyiségétl

Amennyiben Alap ügyvédi munkadíj megállapításra kerül, az Alap munkadíj ügyvédi ellenértéke az els okirat vagy bírósági beadvánnyal teljesítettnektekintend.

 

Az elzek függvényében az általány munkadíj nagysága a megállapodástól is függen:

 

A LENTIEKBEN MEGJELÖLT ÓRADÍJAK –AHOL AZ ÁFA NEM KERÜLT FELTÜNTETÉSRE - ÉS ALAP MUNKADÍJAK NETTÓ ÉRTÉKBEN KERÜLNEK FELTÜNTETÉSRE, AHHOZ AZ ÁFA ÉRTÉKÉT HOZZÁ KELL SZÁMOLNI!!

PERES ELJÁRÁS SORÁN: AZ ÓRADÍJ AZ ÜGGYEL ELTÖLTÖTT ÓRÁK SZÁMÁT, ÉS NEM A BÍRÓSÁGON ELTÖLTÖTT MUNKAÓRÁT JELENTI.

 

I.

KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEKBEN

 

Az alap munkadíj az okiratok áttanulmányozását és az els beadvány elkészítését valamint az els konzultációt foglalja magában

 

I.

Konzultáció 1. alkalommal: 20.000.-Ft/óra+ÁFA

II.

Konzultáció a 2. alkalomtól az 1. konzultáció ügyében: 15.000,-Ft -19.000,-Ft/minden megkezdett óra+ÁFA

III.

Konzultáció a megbízás írásbeli létrejöttét követen a perenkívüli eljárás vagy per folyamán: 15.000,-Ft,-Ft /minden megkezdett óra+ÁFA

IV.

ALAP munkadíj a Felperes képviseletében peren kívüli eljárásban 100.000,- Ft+ÁFA  és 300.000,- Ft +ÁFA + sikerdíj

V.

Felperesi peres eljárásában az ALAP munkadíj I fokon minimum 200.000,- Ft +ÁFA ezen túlmenen 15.000,-Ft/óra minden megkezdett óra tárgyalásonként + sikerdíj

VI.

Alperes képviseletében eljárva az ALAP munkadíj minimum 500.000,-  Ft +ÁFA fels határát a pertárgyérték is befolyásolja. ezen túlmenen 15.000,-Ft/óra minden megkezdett óra tárgyalásonként + sikerdíj

 

A beadványt elkészítése, és benyújtása teljesítési igazolásnak is megfelel, ez már most kifejezetten elfogadott a Megbízó oldaláról.

Kártérítési ügyekben a fent megjelölt díjakon túlmenen a ténylegesen megnyert összeg alapján sikerdíjra jogosult az ügyvéd.

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZDÉS ELKÉSZÍTÉSE: AZ INGATLAN ÉRTÉKE BEFOLYÁSOLJA.

I.

VEVI megbízásból:    ≥10.000.000,-Ft értékhatárig az ingatlan értéke 0,8%-a +ÁFA , de minimum 40.000,-Ft +ÁFA

II.

10.000.001,- ≥ 20.000.000,-Ft esetén: 80.000,-Ft +ÁFA plusz a 10.000.000,- Ft feletti részre 0,5% +ÁFA  

III.

VEVI megbízásból 20.000.001,- ≥ 30.000.000,-Ft esetén 130.000,-Ft+ÁFA plusz a 20.000.000,-Ft feletti részre 0,3%

IV.

VEVI megbízásból 30.000.001,-Ft-nál drágább ingatlan esetében: 150.000,-Ft+ÁFA plusz a harmincmillió Ft feletti  részre 0,2 %

V.

ELADÓ oldalon az adásvételi szerzdés áttekintése: ≥10.000.000,-Ft értékhatárig az ingatlan értéke 0,5%-a +ÁFA , de minimum 40.000,-Ft+ÁFA

VI.

ELADÓ oldalon az adásvételi szerzdés áttekintése:10.000.001,- ≥ 20.000.000,-Ft esetén: 50.000,-Ft + a 10.000.000,- Ft feletti részre 0,3% +ÁFA  

VII.

ELADÓ oldalon az adásvételi szerzdés áttekintése: 80.000,-Ft +ÁFA plusz 20.000.000,-Ft feletti részre 0,2%

VIII

Telekmegosztás ALAP munkadíj: 100.000,- Ft +ÁFA plusz

IX

Ingatlan közös tulajdon megszüntetése perenkívül: Az adásvételi szerzdésre vonatkozó árak az irányadóak

X

Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perrel A variáció: - ALAP munkadíj: a pertárgyérték 4%-a +t plusz a kártérítés címszó alatt megjelölt konzultációs óradíj és tárgyalási óradíj

XI

Ingatlan közös tulajdon megszüntetése perben B variáció: Alap ügyvédi munkadíj: a pertárgy értéke 1%-a, de minimum 100.000,- Ft +ÁFA plusz a kártérítés címszó alatt megjelölt konzultációs óradíj és tárgyalási óradíj

XII

Társasház Alapítás (Alaptó Okirat + SZMSZ): minimum 200.000,- Ft +ÁFA Ezt meghaladóan albetétenként 5.000.- Ft+ÁFA

XIII.

Szerzdések véleményezése: ALAP MUNKADÍJ 30.000,-Ft +ÁFA plusz, ha és amennyiben az üggyel több, mint kett órát kell foglalkozni, abban az esetben az óradíjas díjazás 15.000,-Ft +ÁFA

 

 

 

 

 

 

CSALÁDJOGI ÜGYEKBEN

 

I.

Konzultáció: 19.000.-Ft/minden megkezdett óra+ÁFA

II.

Házastársi / élettársi vagyonközösség megosztása tárgyában konzultáció: 19.000.-Ft/minden megkezdett óra+ÁFA

III.

Keresetlevél megszerkesztése Alapdíj: 1 óra konzultáció + keresetlevél megszerkesztése - 45.000.-Ft+ÁFA

IV.

Megállapodás I. Alapdíj:: 1 óra konzultáció + megállapodás megszerkesztése 80.000.-Ft +ÁFA

V.

Megállapodás II. Alapdíj:: 1 óra konzultáció + megállapodás+ keresetlevél megszerkesztése 100.000.-Ft +ÁFA

VI.

Perbeni képviselet családjogi ügyekben: 19.000,-Ft +ÁFA / minden megkezdett óra

VII.

Házassági/Élettársi vagyonközösséget megosztó megállapodás: Alapdíj: 75.000.-Ft vagy a tulajdonjog változással érintett vagyon 1%-a

VIII.

Házasság felbontása A variáció - ALAP munkadíj: 2 óra konzultáció + az els bírósági beadvány elkészítése + perbeli képviselet - 100.000,-Ft+ ÁFA.

Továbbiakban az els tárgyalást követen tárgyalásonként 15.000,-Ft+ÁFA óradíj valamint konzultációs óradíj a 3. órától kezdden 10.000,-Ft +ÁFA  ( ingatlan perbeni megosztás nem tartozik az eljárásba)

IX.

Házasság felbontása B. ALAP munkadíj: 8 óra konzultáció + az els bírósági beadvány elkészítése + perbeli képviselet + peren kívüli egyezség - 150.000,-Ft+ÁFA.

Az els tárgyalást követen tárgyalásonként 15..000,-Ft +ÁFA. valamint konzultációs óradíj a 9. órától kezdden 10.000,-Ft +ÁFA 

X.

Gyermekelhelyezés .: konzultáció + folyamatos peren kívüli egyeztetés + bírósági beadványok elkészítése + perbeli képviselet + peren kívüli egyezség - 150.000.-Ft és az els tárgyalást követen tárgyalásonként 20.000.-Ft + 10 óra peren kívüli egyezetés - ezt követen az egyeztetés óradíjas

XI.

Budapest közigazgatási határánkívüli ügyintézés esetén az utazás 10.000,-Ft+ÁFA óradíjjal kerül felszámításra.

XII.

Házassági/élettársi vagyonközösség megszüntetése perrel A variáció: az ingó vagyon esetében a  pertárgyérték 5%-a, míg ingatlan esetében a pertárgy érték 4%-a

Házassági/élettársi vagyonközösség megszüntetése perrel B variáció: az ingó vagyon esetében a  pertárgyérték 3%-a, míg ingatlan esetében a pertárgy érték 2%-a, továbbá az üggyel ténylegesen eltöltött id (okirat szerkesztési, felkészülési id, tárgyalási óradíj, konzultációs óradíj) 19.000,-Ft +ÁFA

XIII.

Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perrel A variáció: - ALAP munkadíj: a pertárgyérték 4%-a

XIV

Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perrel B - ALAP munkadíja pertárgy értéke 1%-a, de minimum 100.000,- Ft +ÁFA plusz a kártérítés címszó alatt megjelölt konzultációs óradíj és tárgyalási óradíj.

XV.

Deklaratív házassági / élettársi vagyonjogi szerzdés  (Például ha a felek azt rögzítik, hogy a házasság megkötésekor melyikük milyen saját vagyonnal rendelkezett, amit magával hozott. A deklaratív szerzdések késbbi vita esetén megkönnyítik a bizonyítástALAP munkadíj - 60.000.-Ft - 100.000.-Ft

XVI.

    Konstitutív házassági / élettársi vagyonjogi szerzdés A konstitutív hatályú  szerzdés a  családjogi törvénytl eltér módon, illetleg tartalommal rendezi a házastársak vagyoni viszonyait: a tulajdonjog változással érintett vagyon 1%-a

XVII.

Végrendelet ALAP munkadíj: 40.000.-Ft-70.000,- Ft+ÁFA

XVIII.

Egyéb végintézkedés ALAP munkadíj: 50.000.-Ft+ÁFA továbbá a tulajdonjog változással érintett ingó és ingatlan  vagyon 1%-a

XIX.

Hagyatéki eljárás során képviselet ellátása: óradíjas díjazás az iroda mindenkori családjog fejezet alatt megjelölt alap óradíja szerint, továbbá a XI fejezetben megjelölt utazási díj

XX.

Szerzdés véleményezése: óradíjas díjazás az iroda mindenkori családjog fejezet alatt megjelölt alap óradíja szerint,

 

CÉGÜGYEK – a díjak az eljárási illetékeket nem tartalmazzák

I.

Cégalapítás Szerzdésminta alapján: 85.000,-Ft +ÁFA (amely összeg magában foglalja az elkészített dokumentumok 1 eredeti példányát és kett aláírás mintát, de a felmerült költségeket nem tartalmazza)

II.

Egyedi szerzdés elkészítése: 80.000,-Ft  és 100.000,-Ft +ÁFA

III.

Cégmódosítás Szerzdés minta alapján: 55.000,- Ft +ÁFA

IV.

Cégmódosítás Egyedi szerzdés alapján : 60.000,- Ft +ÁFA

V.

Üzletrész adásvételi szerzdés elkészítése + Társasági Szerzdés módosítása: Üzletrész értékétl függ,  de minimum 100.000,-Ft +ÁFA

VI.

Végelszámolás: 100.000,-Ft +ÁFA  

VII.

Inkasszó és Végrehajtási eljárás megindítása: 50.000,-Ft +ÁFA

VIII

Fizetési Meghagyásos eljárás perré alakulása: Alapdíj: 50.000,- Ft -80.000,-Ft +ÁFA plusz a kártérítés fejezetben megjelölt konzultációs és tárgyalási óradíj

IX

Adott ügyfélre (partner cégre) vonatkozóan egyszerre átadott számla/számlák kapcsán felszólító levél elkészítése és kiküldése: Alapdíj: 15.000,-Ft. + ÁFA

X

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elkészítése és benyújtása Alapdíj: 20.000,-Ft+ÁFA illetve a követelés összege 2,5%-a.

XI

Felszámolási eljárás során a szükséges kérelmek elkészítése 55.000,- Ft + ÁFA - és az eljárás lefolytatása (az adott ügyben folytatott tárgyalások, illetve az ügy bonyolultságától függen)  ezt követen alap óradíj – az ügyben külön felszámításra kerül a másolási díj, tekintettel arra, hogy a Bíróság részáre 3 példányban minden anyagot be kell nyújtani.

XI

Perenkívüli vagy külön-megállapodás készítése (az adott ügyben folytatott tárgyalások, illetve az ügy bonyolultságától függen) 60.000,- / 80.000,-Ft. + ÁFA

XII

Cég Átalakulása (kiválás, szétválás, cégforma váltás stb) 150.000,- Ft+ÁFA

 

BÜNTET ÜGYEK – KIZÁRÓLAG ORVOS VAGY EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME


Büntet eljárásban védelem Alap munkadíja 300.000,-Ft +ÁFA  és 800.000,- forint +ÁFA közötti összeg az ügybl kiindulva.

Az alap munkadíj ügyvédi ellenértéke az els rendrségi és/vagy bírósági beadvánnyal teljesítettnek veend! A beadványt elkészítése és benyújtása teljesítési igazolásnak elfogadott a Megbízó oldaláról.

A fentieket meghaladó rendrségi-, ügyészségi-, és bírósági beadványokért külön munkadíj kerül felszámításra. Legkisebb ALAPDÍJ összege 30.000,- Ft+ÁFA, azonban az összeget a beadványok elkészítésével eltöltött  id határozza meg. 

Rendrségi-, bírósági tárgyalások rezsi órabére: Mindenkor a tényleges tárgyalási idnek felel meg, és óránként 25.000,- forint+ÁFA

 

 

UTAZÁSI DÍJ


Budapesten kívüli tárgyalásra utazás esetén: Az utazással eltöltött id, mely 10.000,- forint+ÁFA/óra. Továbbá, mivel az ügyvéd saját, és nem az iroda tulajdonában álló gépkocsival utazik, valamint annak költségét az iroda költségei között nem számolhatja el, így a tényleges üzemanyag költséget Megbízó tankolja úgy, hogy az ügyfél nevére kért számla ellenében magán pénzbl történ a megellegezésbl ereden eljáró ügyvédnek, és nem az irodának megtéríti. 

 

Budapest területén belül : amennyiben – a bírósági vagy rendrségi eljárástól eltekintve – a Megbízó kérésére és írásbeli hozzájárulására az eljáró ügyvéd irodáján kerül sor a konzultációra abban az esetben a tényleges konzultáción túlmenen 5.000,-Ft utazási óradíj kerül felszámolásra (ennek oka, hogy néha több órát is igénybe vehet a célhoz érés)


Amennyiben a vidéki tárgyalás 9 órakor vagy az eltt kezddik, továbbá a távolság 100 km-t meghalad,úgy az ügyvéd jogosult elz nap oda utazni, és az adott helyen a legmagasabb kategóriájú szállodában megszállni, melyet ügyfél a saját nevére kiállított számla ellenében köteles eljáró ügyvédnek, mint természetes személynek megfizetni 

Minden sikerdíjas megállapodásnál az ügyfél végleges és visszavonhatatlan jognyilatkozatot tesz arra nézve, hogy a peren kívüli egyezséggel, vagy jogers ítélettel megállapított teljes összeg eljáró ügyvédi iroda megadott számlájára kerüljön átutalásra, melybl eljáró ügyvéd jogosult a sikerdíjat, és egyéb esetlegesen még ki nem egyenlített tényvázlat szerinti járandóságát az ügyfél külön hozzájárulása nélkül levonásba helyezni. Az így fennmaradt összeget, pedig az eljáró ügyvéd a bankszámlájára történ beérkezéstl, illetve arról tudomásszerzésétl számított nyolc munkanapon belül az ügyfélnek elre egyeztetett idpontban bármelyik VOLKSBANK i fiókban, készpénzben kifizeti, vagy az ügyfél által megjelölt bankszámlára átutalja.

 

AZ ELZEKBEN FELSOROLT ÜGYVÉDI MUNKADÍJAK NEM FOGLALJÁK MAGUKBAN

a különböz illetékeket, postadíjat, elektronikus eljárás díját, cégkivonat,- és  tulajdoni lap költségét

1.     megbízó terhére a bíróság által esetlegesen megítélt perköltséget,

2.     dokumentum kikérés költségeit, másolási költségeket

3.     a bíróság által kirendelt igazságügyi szakért díját

4.     magánszakértként külön felkért szakorvos, szakért költségeit, amennyiben ez szükséges

5.     az üggyel kapcsolatban felmerült egyéb ügyvédi készkiadásokat

6.     adategyeztetéshez történt KEH lekérési költsége

7.     Cégkivonat, tulajdoni lap költsége

8.     Posta költség – erre vonatkozóan az ügyvéd a postakönyv alapján jogosult a postaköltség megtérítésére.

Az ezen fejezet alatt felsorolt díjtételek a megbízóra áthárításra kerülnek

 

Angol nyelv szerzdések elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy a fordítás díja 2.50,- Ft+ÁFA  per leütés.

 

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSA tényvázlatban foglaltak nem terjednek ki arra az esetre, ha a jogers ítélet ellenére a kötelezett nem teljesítene, azaz a végrehajtási eljárásra. Arra nézve felek tényvázlat kiegészítésében, külön ügyvédi munkadíj ellenében rendelkezhetnek. Eljáró ügyvédnek arra nézve nincs automatikus ügyvállalási kényszere. A végrehajtási eljárás költségeit az ügyfélnek kell állnia. 

A tényvázlatban kikötött sikerdíj - az elzkben részletezett természetébl ereden - azonban ez esetben is megilleti eljáró ügyvédet.

 

EGYÉB KIKÖTÉSEKAz ügy befejezésével valamennyi iratot Megbízó köteles Megbízottól átvenni. 
Megbízó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jogeset anonimizált formában tudományos, illetve publikáció, esetismertetés céljára felhasználható akár írásban akár elektronikusan.

Budapest, 2014. január 1. 

 
 
   
Back Top