home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow Kzgygyellts 2006. jlius 01. utn
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Kzgygyellts 2006. jlius 01. utn Nyomtats E-mail
 
2006.06.11. napja
  
Közgyógyellátás változása 2006. Július 01-e napja után.Közismert, hogy 2006. július 01-e napjától a közgyógyellátás területén lényeges változások kerülnek bevezetésre. A rendelet célja szem eltt tartja a hatályos Egészségügyi Törvényben foglaltak szerinti szakmai szabályok, irányelvek betartása szerinti kezelést azzal, hogy a közgyógyellátásra jogosult egyéni gyógyszerkerete bevezetésekor a szakmai elírások szerinti elsként választandó, általában a legalacsonyabb  napi terápiás költség készítmények térítési díját  veszik alapul.
Elljáróban kiemelend, hogy a módosítások bevezetésének kardinális pontja az új típusú közgyógyellátásra szóló igazolványok bevezetése. 2006. július 01-e napját követen kizárólag új típusú közgyógyigazolvány kerülhet kiadásra abban az esetben, ha az új igényl erre jogosult, illetve a közgyógyellátásra való jogosultság lejár, vagy az felülvizsgálatra kerül.  A közgyógyellátás változása a gyógyszerekre vonatkozik, míg a gyógyászati segédeszközök tekintetében lényegi változás nincs. Ebbl következik az, hogy a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök közgyógyellátási támogatással történ igénybevétele szétválik.Kik jogosultak alanyi jogon közgyógyellátásra:

   
•    a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
•    rendszeres szociális segélyben részesül;
        a) egészségkárosodott,
                1) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
                    vagy
                2) vakok személyi járadékában részesül,
                     vagy
                3) fogyatékossági támogatásban részesül.
               
        b) vagy nem foglalkoztatott, - a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segít programban való             részvételt

        feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.
  •                                 a pénzellátásban részesül hadigondozott és a nemzeti gondozott;
  •                                 a központi szociális segélyben részesül;
  •                                 a rokkantsági járadékos;
  •                                 az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
  •                                 az, aki, vagy aki után szülje vagy eltartója magasabb összeg családi pótlékban részesül.

Kik jogosultak normatív jogon közgyógyellátásra:


Amennyiben a havi rendszerességgel igénybevett gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási pénztár által elfogadott és elismert összege az évenete meghatározott de a mindenkori legalacsonyabb öregségi nyugdíj összege 10%-nál magasabb továbbá az érintett családjában az egy fre jutó öregségi nyugdíj összege kevesebb mint a mindenkor legkisebb öregségi nyugdíj összege – egyedül élk esetében ez az összeg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege 150%-a)
Kik jogosultak méltányossági alapon közgyógyellátásra:
Akinek aszociális helyzete, vagy magas gyógyszerköltsége a létfenntartást veszélyezteti és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak., az Önkormányzat Képviseltestülete méltányossági alapon a közgyógyellátásra jogosultság mellett határozhat. Jövben ezen jogkört a jegyz gyakorolja. A szociális rászorultság feltételeinek szabályozása az önkormányzat jogköre melyet a a helyi viszonyok alapjaiban befolyásolnak.

Közgyógyellátás igénylésének menete 2006. július 01.-e napjától:

 

a)    Els lépésben az igénylnek a rendelet 9. számú nyomtatványát, -  lásd alul– azaz a  kérelmet, ki kell tölteni. A kérelemhez csatolni kell a  kérelmez azon nyilatkozatát ami a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát támasztja alá.
b)    A kitöltött kérelemhez mellékelend a háziorvos által kiállított igazolás. Az igazolásnak tartalmaznia a kérelmez tartósan fennálló betegségének a BNO kódját, illetleg az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyszerek esetében a hatóanyag megnevezését, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges adagmennyiségét és adagolását. A háziorvosnak fel kell tüntetnie azokat a szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat is, melyekrl a szakorvos tájékoztatta a háziorvost.
c)        A közgyógyellátást kérelmez az a.) és a B.) pontban megnevezett okiratokat a jegyzhöz tartozik benyújtani. A  jegyz 3 munkanapon belül az általa kitöltött formanyomtatványt,  a háziorvos igazolását megküldi az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak. Amennyiben a kérelem normatív vagy méltányossági, abban az esetben a jegyz feladata annak megvizsgálása, hogy fennállnak e a jogosultsági feltételek a jövedelem alapján.
d)    Az okiratok beérkezését követen a szakmai megalapozottság tekintetében a MEP megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet. Amennyiben a MEP az nem tartja megalapozottnak az igazoláson feltüntetett ellátást adategyeztetés céljából megkeresi az igazolást kiállító háziorvost.
e)    Amennyiben a  MEP elfogadja gyógyító ellátási szükségleti, abban az esetben szakhatósági állásfoglalást küld a jegyznek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségérl. Tehát a  MEP a gyógyító ellátások összes költségérl, valamint gyógyszerkeretrl az orvos által dokumentált betegségek kezelésére alkalmazott terápia alapján a MEP szakhatóságként nyilatkozik.
f)     A jegyz 8 napon belül határozattal dönt
a) a közgyógyellátásra való jogosultságról,
b) a közgyógyellátásra való jogosultság kezd idpontjáról,
c) a jogosult gyógyszerkeretérl, külön megjelölve - a szakhatósági állásfoglalás alapján - az egyéni gyógyszerkeret összegét.

7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg kell jelölni az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának összegét (a továbbiakban: gyógyszerköltség). A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmez krónikus betegségeihez igazodó, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsként választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni.


Kérelmez→Háziorvos→Kérelmez→Jegyz→MEP
 
 
   
Back Top