home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow Gygyszerek rendelse a hatlyos jogszablyok alapjn - aktualitsok
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Gygyszerek rendelse a hatlyos jogszablyok alapjn - aktualitsok Nyomtats E-mail

Gyógyszerek rendelése a hatályos jogszabályok alapján - aktualitások

 Fókuszban a daganatos fájdalomcsillapítás


Mieltt a gyógyszerrendelés jogis szabályainak összefoglalását ismertetnénk, fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a médiában és a sajtóban elterjedt különféle nyilatkozatoktól eltéren a jelen közlemény megírása napján hatályos 17/2007 Kormány rendelet 6. §-ban foglalt, a visszatérítési kötelezettséget megállapító rendelkezéseket a 2008. március 31-ét követen kiváltott vények esetében kell alkalmazni. A rövid összefoglaló eltt elengedhetetlennek tartjuk néhány fogalom tisztázását.

Ki jogosult Magyarországon gyógyszert rendelni?

Gyógyszert rendelni - a külön jogszabályban foglalt kivétellel - csak a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási elírásban szerepl - Vényminták Gyjteményében szerepl készítmény esetén az ott közölt - javallatban jogosult minden orvos és fogorvos, aki az orvosi diplomához kötött tevékenység folytatására jogosult, és a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzvel rendelkezik.

 

Vény nélkül kiadható gyógyszerek rendelésekor ki az aki a készítmény hatásáról, mellékhatásáról adagolásáról, annak módjáról korrekt információval szolgál?

Az orvosi rendelés nélkül a fogyasztó igénye alapján beszerezhet gyógyszer kiadása során (a továbbiakban: öngyógyszerezés) a gyógyszerész köteles gondos tájékoztatást adni: 1.) a gyógyszer terápiás és esetleges mellékhatásairól, 2.) több gyógyszer együttes szedése esetén a gyógyszerek kölcsönhatásáról, 3.) az orvosi kezelés, illetve közremködés szükségességérl, ha megítélése szerint a felhasználó (beteg) egészségi állapota ezt indokolja, 4.) a gyógyszer helyettesíthetségérl, áráról.

 

Hány éves kor alatt nem adhatók ki egyes nem  vényköteles gyógyszerek?

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül - 14 éven aluliaknak nem adható ki.

 

Az utóbbi idben a Pro Familia rendelésben számos jogszabály módosításra került,  mégis számos zavart tapasztalható a jogi fogalmak nem kell ismerete miatt:

Kinek jogosult a Pro Familia  vénnyel bíró orvos gyógyszert, - avagy ha az OEP szerzdése kiterjed gyógyászati segédeszköz rendelésére is – rendelni?

 

Gyógyító-megelz tevékenységet nem folytató orvos - sürgs szükség esetét kivéve - gyógyszert csak saját maga, illetleg hozzátartozója részére „pro familia” jelzéssel rendelhet.

 

Mit takar a hozzátartozó fogalom?

A közeli hozzátartozó továbbá az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

 

Ki tartozik a közeli hozzátartozó fogalmába?

A házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelszül, a testvér.

 

A Pro familia rendelés esetén az orvosnak támogatással történ gyógyszer és gyógyászati segédeszköz általános és különleges jogcímen történ rendelés esetén nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetnie a beteg diagnózisát és az ahhoz kapcsolódó támogatással rendelt gyógyszert és gyógyászati segédeszközt, annak mennyiségét, a rendelés jogcímét és keltét, továbbá a beteg taj-számát és a vény sorszámát.

 

Ellenrzött szerek rendelésének specialitása:

Ki írhat fel ellenrzött szert vényre?

 

Általános jogcímen bárki, akinek vényírásra jogosító bélyegzje van jogosult ellenrzött szert rendelni.

100%-os támogatással, azaz „Eü.100” 8b.3. pont alapján bárki jogosult15 napra elegend ellenrzött szert  „Eü. rendeletre” megjelöléssel felírni az ers opioid szert, amennyiben daganatos betegrl van szó. Daganatos fájdalomcsillapítására rendszeresen ellennrzött szert kizárólag a háziorvos jogosult felírni a speciálios elírások betartásával.

Az „Eü.90 25. pontja alapján degeneratív nagyízületi (BNO: M16.9, M17.9, M19.9), illetve gerincbetegségek (BNO: M47, M48, M54.4, M51.0, M51.1) súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére a reumatológus, ortopéd, traumatológus vagy  idegsebész szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétl számított hat hónapig - a háziorvos jogosult a listában megjelölt szerek rendelésére.

 

Hogyan történik a betegek ellenrzött szerrel történ ellátása a kórházi ellátást követen?

Fekvbeteg-gyógyintézetbl elbocsátott beteget az elbocsátás napjára a rendelt ellenrzött szerrel el kell látni. A fekvbetegosztály készletébl történ kiadást a nyilvántartó kartonon dokumentálni kell. Amennyiben a fekvbetegellátó ntázet gyógyszert kiadni nem tud, abban az esetben a gyógyszert venire kell rendelni. A fekvbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg háziorvosát köteles értesíti arról, hogy betegét úgy bocsátotta el, hogy számára a gyógyszert vényre felírta. Ez a rendelés els alkalomnak minsül, azaz a háziorvos a további rendelés esetén úgy jár el, mint ahogy az a készítmény második rendelése esetén jogszabályban elírt ( értesít, nyilvántartás)

 

Hogyan történik a háziorvos értesítése?

A kórházból a beteget elbocsátó orvosa  beteg zárójelentésén köteles feltüntetni a rendelés tényét. Amennyiben a kezelorvos a vényt nem írja fel, cask javaslatot ad, abban az esetben akkor jár el szabályosan, ha a kórházi zárójelentésben a gyógyszerterápiás javaslatot hatóanyag megjelölésével - szükség esetén továbbá a hatásersség és a gyógyszerforma megjelölésével – adja meg. Amennyiben a gyógyszer neve feltüntetésre kerül az nem számít hibának amennyiben a hatóanyag is feltüntetésre kerül.

 
 
   
Back Top