home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow Vltozsok a Fokozottan ellenrztt szerek rendelsben s a Gygyszerrendelsben
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Vltozsok a Fokozottan ellenrztt szerek rendelsben s a Gygyszerrendelsben Nyomtats E-mail

Változások a Fokozottan ellenrzött szerek rendelésében és a Gyógyszerrendelésben

Kézirat leadva 2009. január 18.

 

 

Az ellenrzött szerek rendelését, a gyógyszertári kezelését, a 2005. október 30-án hatályba lépett 43/2005. (X. 15.) EüM. rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. E rendelet elírásai alapján köteles az orvos a fokozottan ellenrzött készítményt felírni, amennyiben annak használata indokolt, továbbá a patikus köteles azt kiszolgálni. A rendeletet 2008. december 27. napján módosult. Jelen közleményünkben kizárólag a gyakorló orvos számára lényeges változtatásokat ismertetjük azzal a céllal, hogy a jogszabály alkalmazását megkönnyítsük.

 

A Háziorvos szemszögébl az alábbi csoportba tartozó hatóanyagok bírhatnak jelentséggel mint fokozottan ellenrzött szer közé tatozó fájdalomcsillapítók:

 

N02A     OPIOD FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK 

K1 jegyzék:

 • morphine/morfin (inj., orális retard készítmények, pl. Doltard, M-Eslon, MST Continus, MST Uno, Moretal, Sevredol, MORPHINUM HYDROCHLORICUM TEVA

·        hydromorphone /hidromorfon (JURNISTA Retard, Palladone SR)

·        fentanyl /fentanil  (Durogesic TTS tapasz, Fentanyl Hexal TTS tapasz Fentanyl Sandoz TTS tapasz, Fentanyl inj., Ultiva inj, Rapifen inj., Sufentanil inj, Dolforin tapasz, Fentanyl ratiopharm, Fentanyl Pliva, SEDATON)

·     methadone /metadon (Depridol tabl., inj., Metadon-EP tabl.)

·     oxycodone /oxikodon (OxyContin)

·     petidin /petidin (Dolargan inj.)

K2 jegyzék:

magisztrális készítményben, ha adagolási egységenként meghaladja a 100 mg-ot:

·   codeine /kodein

·   dihydrocodeine /dihidrokodein

·   ethylmorphine  /etilmorfin

 

PSZICHOTRÓP ANYAGOK

 

N02A     OPIOD FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK 

P2 jegyzék:

· buprenorphine /buprenorfin  (Transtec TTS tapasz, Bupren tabl.)

                  

I. Táblázat ( ATC beosztás szerint a leggyakoribb, járóbeteg-ellátásban és fekv-beteg ellátásban használatos, forgalmazásra engedélyezett hatóanyagok és néhány gyógyszernév a teljesség igénye nélkül)

 

Az ellenrzött szer rendelésére az orvosok a vényírási alap-szerzdésük alapján jogosultak. Kizárólag a szakorvos jogosult rendelni azon ellenrzött szert/eket, amelynek rendelésére az alkalmazási elírás javallatának megfelel szakterületre vonatkozó szakvizsgával rendelkez orvos jogosult.

 

Ellenrzött szer rendelésekor a vényt általában két példányban kell kitölteni. Egyedi méltányossági igénylés esetén 3 példányban kell kiállítani. A rendelet ugyan jogi lehetséget biztosít az egyedi méltányossági igénylésre, az OEP azonban többek között kábító hatású anyagok esetében az egyedi méltányossági támogatást kizárja.  Az orvos köteles a másolati példányon a MÁSLAT szót feltüntetni.

 

Ellenrzött szert  a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak a mködési, szolgálati és nyilvántartási rendjükrl szóló egészségügyi miniszteri rendelet szerinti nyomtatványon, azaz megrendellapon rendelhetnek. Ajáróbeteg-ellátás intézményei a betegellátáshoz szükséges ellenrzött szereket EEKH megrendellappal tudják beszerezni.

 

 

A hatályos jogszabály továbbra is különbséget tesz orvos és háziorvos elnevezés között. Ennek jelentsége abban van, hogy a háziorvos az, aki jogosult arra, hogy a daganatos eredet fájdalomban szenved betegének rendszeresen, tartósan – amennyiben a betegnek 30 napnál hosszabb ideig van szüksége -  ellenrzött szert írjon fel. 

 

Daganatos megbetegedés okozta fájdalom esetében a major analgetikumok többsége 100% OEP támogatással rendelhet. A rendeléshez nincs szükség szakorvosi javaslatra.

 

2009. január 01. napjától a rendelet 8/b.3 pontja alapján a rosszindulatú daganatos betegek

fájdalomcsillapításában (BNO: C00-C97; R52.0; R52.1) WHO szerint III. kezelõorvos, háziorvos vagy a házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett alábbi

gyógyszereket térítésmentesen rendelheti: (A teblettás készítményeket ferde betvel jelöltem)

 

 •  
  • DEPRIDOL TABLETTA
  • DOLARGAN INJEKCIÓ, 
  • DOLFORIN  TRANSZDERMÁLIS TAPASZ
  • DUROGESIC FENTANYL TTS TAPASZ
  • FENTANYL HEXAL TS TAPASZ
  • FENTANYL PLIVA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ
  • FENTANYL SANDOZ MAT TRANSZDERMÁLIS MÁTRIX TAPASZ
  • FENTANYL-RATIOPHARM TRANSZDERMÁLIS TAPASZ
  • JURNISTA RETARD TABLETTA
  • MATRIFEN TRANSZDERMÁLIS TAPASZ
  • M-ESLON RETARD KAPSZULA
  • MORPHINUM HYDROCHLORICUM TEVA OLDATOS
  • INJEKCIÓ
  • MST CONTINUS RETARD TABLETTA
  • OXYCONTIN RETARD FILMTABLETTAPALLADONE-SR 16 MG KAPSZULA
  • PALLADONE-SR KAPSZULA
  • SEDATON TRANSZDERMÁLIS TAPASZ
  • TRANSTEC TRANSZDERMÁLIS TAPASZ

 

 

Az orvos egy vényen egyszeri alkalommal maximálisan 15 napra elegend mennyiségben írhat fel ellenrzött szert. Amennyiben a betegnek elreláthatólag 30 napnál hosszabb idn át folyamatosan vagy ismétlden ellenrzött szerre van szüksége, ennek rendelésére a jogszabályi kivételektl eltekintve (pl. csak szakorvos rendelheti a szert)  - kizárólag a háziorvos jogosult.

 

A fentiekbl levezethet, hogy az orvos adott esetben, akár két alkalommal is rendelhet maximum 15 napra elegend ellenrzött szert. A rendelkezés nem jelenti azt, hogy az orvos 30 napra elegend mennyiség gyógyszert oly formában jogosult felírni, hogy a betegnek kétszer 15 napra elegend mennyiség ellenrzött szert ír két venire és a két darab vényt egyidejüleg a beteg kezébe adja. (gyakorlatban felmerült kérdés volt)

 

A szükséges gyógyszer mennyiséget olyan módon kell rendelni, - függetlenül attól, hogy azt ki rendeli, -  hogy a készítmény adagolási egységének darabszámát kell feltüntetni, és a rendelt mennyiség egy doboz tartalmának megfelel mennyiség legyen és lehetség szerint, elegend legyen a szakszer gyógykezeléshez a legközelebbi orvosi vizsgálatig. Ismétld ellenrzött szer rendelése esetében a háziorvosnak a rendelés gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy a rendelt mennyiség a 30 napra elegend adagot ne haladja meg. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennél kevesebb mennyiséget nem rendelhet az orvos.

 

Ha a betegnek elreláthatólag 30 napnál hosszabb idn át folyamatosan vagy ismétlden ellenrzött szerre van szüksége, az orvos a vény felírásával egyidejleg kitölti az Értesítt, amellyel a beteg által választott gyógyszertárat értesíti az ellenrzött szer folyamatos vagy ismétld rendelésérl.

 

 

A gyógyszertárnak átadott értesítt 3 havonta meg kell hosszabbítani. Ezen túlmenen új értesít kiállítására van szükség amennyiben a beteg gyógykezeléséhez az elz alkalommal rendelt ellenrzött szer helyett vagy amellett más ellenrzött szerre van szüksége. Példaként említend, ha áttöréses fájdalom esetén azonnal ható szer felírására kerül sor, vagy a korábban alkalmazott szer helyett- például tapasz helyett tabletta, vagy tabletta helyett tapasz, vagy egyik tabletta helyett másik tabletta – másik készítmény felírására kerül sor. Ugyancsak új értesítt kell kiállítani, ha az  elzleg  rendelt adagnál nagyobb mennyiség ellenrzött szerre van folyamatosan szüksége, vagy az ellenrzött szer helyettesítésére kerül sor. 

 

A háziorvosnak lefzött nyilvántartó lapokat vagy egy ezzel azonos adattartalmú kábítószer nyilvántartó füzetet kell vezetnie a beteg dokumentációján alapuló adattartalommal. (1.sz. ábra)  A háziorvos köteles a nyilvántartást az egészségügyi, valamint a rendészeti hatóságoknak helyszíni ellenrzés alkalmával bemutatni. Ebbl következik az is, hogy a továbbiakban az ÁNTSZ felé történ jelentés megsznt. A háziorvos a továbbiakban nemcsak az 1. sz alatti nyilvántartási lapon vezetheti a nyilvántartást, hanem egy füzetben is, azonban ennek alkalmazása során is figyelni kell arra, hoigy a jogszabály szerinti adatok feltüntetésre kerüljenek.

 

A háziorvos neve, címe, telefonszáma: ..................................................................................

............................................................................................................................................

bélyegzlenyomata: ..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 Értesít
kódszáma

 Beteg
TAJ száma

 Ellenrzött
szer neve

 
Adagolás

 Kezelés els
napja

 Egy alkalommal
rendelt
mennyiség

 A rendelés
gyakorisága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      számú ábra

 

(Ellenrzött szerrel kezelt betegnyilvántartó karton, 2. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) Eü.M. rendelethez)

 

Az ellenrzött szert orvosi rendelvényre a felírást követ 5. munkanapon túl nem lehet kiadni. A határidbe a felírás napja nem számít. Amennyiben hétvége vagy ünnepnap esik közbe, a munkaszüneti napok számával meghosszabbodik a kiváltás határideje. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, - amennyiben a beteg rendelkezik értesítvel - ha hétvégére vagy ünnepnapra  esne a következ vény kiállítása, abban az esetben a hétvégét megelz napon kiállított vényt a patika köteles kiszolgálni. A gyógyszertár a vényt érvényességi ideje alatt köteles elfogadni.

 

Az ellenrzött szer rendelésekor vényt szabályosan kell kitölteni, az adagolást exaktan fel kell tüntetni. Amennyiben a beteg azt alkalomszeren/szükségszeren szedi, abban az esetben úgy kell rendelkezni, hogy a napi maximális bevehet mennyiséget is meg kell jelölni. A gyógyszerész az ellenrzött szert nem adja ki, ha az orvos a vényt nem szabályosan állította ki,  illetve, ha nem állította ki az új Értesítt a fent ismertetettek szerint.

 

Komoly gondott jelentett korábban, hogy a fel nem használt ellenrzött szert a gyógyszertár nem vette vissza. A hatályos rendelkezés alapján a gyógyszert kiadó gyógyszertár köteles a visszaszolgáltatott ellenrzött szert  visszavenni. A rendelkezés szewrint cask az a gyógyszertár köteles a megmaradt ellenrzött szert visszavenni, amelyik azt kiszolgálta.

 

A fekvbeteg-gyógyintézetbl elbocsátott beteget az elbocsátás napjára a rendelt ellenrzött szerrel el kell látni. A fekvbetegosztály készletébl történ kiadást a nyilvántartó kartonon dokumentálni kell. Amennyiben az elbocsátott beteg kezeléséhez az ellenrzött szer folyamatosan szükséges, számára az orvos maximális 15 napra elegend gyógyszert rendelhet. Ez a rendelés els alkalomnak minsül és a beteg zárójelentésén a rendelés tényét fel kell tüntetni.  Ezen túlmenen nincs szükség a továbbiakban a háziorvos külön értesítésére.

 

Daganatos betegek esetében az ellenrzött szer rendeléséhez nincs szükség szakorvosi javaslatra!

 

Amennyiben az ellenrzött szerre  nem daganatos megbetegedés okozta fájdalom miatt van szükség, abban az esetben   teljes áron  a készítmény a betegnek felírható szakorvosi javaslat nélkül is. Amennyiben a fájdalmat a Degeneratív nagyízületi (BNO: M 16. 9, M 17. 9), illetve Gerinc betegségek (BNO: M 47, M 48) okozzák, abban az esetben a rendelés az alábbiak szerint lehetséges:

A 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet „ A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégít tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról” alapján az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportokról, indikációs területekrl és a felírásra jogosultak körérl cím közleménye 25. pontja alapján:

Degeneratív nagyízületi (BNO: M 16. 9, M 17. 9), illetve

Gerinc betegségek (BNO: M 47, M 48)

súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére a reumatológus, ortopéd, traumatológus vagy idegsebész szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétl számított hat hónapig – tehát a szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos jogosult a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 90%-os vagy meghatározott összeg támogatásával rendelni az OEP listában szerepl készítményeket.

 

Szükséges megemlíteni, hogy, és amennyiben egy készítmény (hatóanyag) rendeléséhez szakorvosi javaslatra van szükség abben az esetben a hatályos a 44/2004 (IV.28.) EszCsM rendelet szerint, az orvosnak a vényen fel kell tüntetni a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzjének számát valamint a szakorvosi javaslat keltét. A szakorvos javaslatát a jogszabály szerint elírt rlapon adja meg. A javaslaton opcionálisan feltüntethet példaként a javasolt hatóanyag egy konkrét márkanev készítménye, azonban a felíró orvos a javasolt hatóanyagon belül bármely készítményt rendelhet a betege számára.

 

 

A fokozottan ellenrzött szerek rendelésekor is a mindenkor hatályos Alkalmazási elírásban foglaltakat kell figyelembe venni azzal, hogy a jogszabály lehetséget biztosít arra, hogy indokolt esetben mind az adagolás gyakorisága, mind pedig az egyszeri és a napi adag tekintetében attól eltérhet. Ebben az esetben a vényen jelölni kell felkiáltó jellel, aláírással és olvasható bélyegz lenyomattal azt, hogy az eltérés az orvos kifejezett szándéka mellett történt.

 

Külföldre távozó ellenrzött szerrel kezelt beteg, - amennyiben külföldi tartózkodása nem haladja meg a 72 órát -  a kezeléshez elegend mennyiség ellenrzött szer a háziorvos által, a jogszabály által elírt formában kitöltött igazolás ellenében vihet ki. Minden ellenrzött szerre külön igazolást kell kiállítani.

 

Amennyiben a beteg külföldi tartózkodása a 72 órát meghaladja, de rövidebb mint 30 nap a kezeléséhez elegend mennyiség ellenrzött szert a lakóhelye szerint illetékes kistérségi intézet engedélyével lehet. Az engedély megadásához a háziorvos által kitöltött, igazolás szükséges.

 

Amennyiben a kezelés  injekciós vagy infúziós készítménnyel történik, vagy a beteg  külföldi tartózkodása 30 naptól 90 napig terjed, a kezeléshez elegend mennyiség ellenrzött szert a kezelés alatt álló személy az EEKH engedélyével vihet ki az országból.

 

Ugyancsak említést érdemel az a rendelkezés, hogy a huzamos ideig itt tartózkodó külföldi állampolgárnak az ellenrzött szert a tartózkodási helye szerint ellátására kötelezett háziorvos (methylphenydate illetve methadonos elvonókezelés esetén az illetékes szakrendel szakorvosa) írhatja fel.

 

 
 
   
Back Top