home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow A munkaszerzds ktelez elemei s a munkakr
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
A munkaszerzds ktelez elemei s a munkakr Nyomtats E-mail

  Cikk szerzje: Banai Krisztina

 

Lektor: Kismarton Judit

http://info.szuperallas.hu/a-munkaszerzodes-kotelezo-elemei-es-a-munkakor.html

A munkaszerzdés kötelez elemei és a munkakör

címkék

A munkaszerzdés kötelez tartalmi elemeinek azokat nevezzük, amelyekben a feleknek azaz a munkáltatónak és a munkavállalónak a jogviszony létrejöttét írásba foglaló munkaszerzdésben feltétlenül meg kell állapodniuk. Ezek a következk:

- a személyi alapbérben: személyi alapbért idbérként kell meghatározni, - órabér, napibér, havibér -, melynek összege teljes munkaid esetén a minimálbérnél, garantált bérminimumnál kevesebb nem lehet; az alapbér összegszersége mellett rögzíteni szükséges, milyen idtartamú munkavégzés kötdik hozzá; a személyi alapbérben teljesítménybérezés esetén is meg kell állapodni, de ha a teljesítmény követelmény teljesítése nemcsak a munkavállalón múlik, akkor garantált bér megállapítása is kötelez

- a munkakörben: a konkrét munkakör megjelölése, amit köteles a munkavállaló elvégezni, mert például ennek ismeretében lehet vizsgálni a szakmai, egészségügyi alkalmasságot. A 2006. január 1. napján lépett hatályba az az új rendelkezés mely szerint a munkáltató a munkaköri feladatokról és a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrl a munkaszerzdés megkötésekor, de legkésbb az ezt követ 30 napon belül köteles a munkavállalót tájékoztatni. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség ismerete abból a szempontból is fontos, mert a garantált bérminimumot ennek függvényében kell a munkavállalónak biztosítani.

A munkaügyi ellenrök is a munkakör és az iskolai végzettség pontos ismeretében tudják a munkabérre vonatkozó szabályok betartását ellenrizni. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrl való tájékoztatás akkor maradhat el, ha a munkakört és a végzettséget jogszabály határozza meg, [pl. a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szerint gyógymasszri munkakörbe csak középfokú iskolai végzettséggel és gyógymasszr vizsgával rendelkez személyt lehet alkalmazni]

- a munkavégzés helyében: a munkaszerzdésben rögzíteni kell, hogy állandó, vagy változó munkahelyre került-e a munkavállaló felvételre; értelemszer megjelölést kell használni, pl. székhely, telephely címe, közigazgatási terület konkrét megnevezése, az ország meghatározása, ha a munkavállalót tartósan külföldön szándékoznak foglalkoztatni. Változó munkahely esetén a munkavégzés helye az, ahova a munkavállalót munkavégzésre beosztották.

- a felek nevét (ez alatt értjük egyrészt a munkáltató pontos nevét, megnevezését, melynek a cégnyilvántartásban, illetve egyéb hatósági nyilvántartásban szerepl név felel meg, másrészt a munkavállaló nevét)

- a felek munkaviszony szempontjából lényeges adatait. A Munka tv. a lényeges adatok körét nem nevesíti, de ezeknek tekinthet a felek azonosítására alkalmas adatok, pl. a munkáltató székhelye, a nyilvántartásba vev cégbíróság megnevezése, cégjegyzékszáma, illetve a munkáltató egyéb nyilvántartási száma, vagy a munkavállaló esetén személyi adatai, adószáma, TAJ száma, lakhelye stb.

Természetesen a munkaszerzdésben más kérdésekben is (pl. próbaid kikötése, bérpótlékok, túlóraátalány, munkavégzés kezdete ill. vége, felmondási, felmentési id, többlet-végkielégítésben) meg lehet állapodni, aminek különösen olyan munkáltató esetében van nagy jelentsége, ahol kollektív szerzdés megkötésére nem került sor. Kollektív szerzdés hiányában ugyanis a munkaszerzdésben jelenhetnek meg a felek szándékát tükröz speciális szabályok.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége:

A 91/533/EGK irányelvvel összhangban meghatározásra került, hogy a munkaszerzdés megkötésével egyidejleg mirl köteles tájékoztatást adni a munkáltató. Ezek olyan lényeges, a napi munkavégzéshez kötd információk, amelyek pontos megismerésével esetleg számos jogvita elkerülhet. 2006. január 1-jétl a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége kiegészült azzal, hogy a munkáltató arról is köteles tájékoztatni a munkavállalót, hogy mködik-e üzemi tanács, illetve üzemi megbízott, központi üzemi tanács a munkáltatónál.

A fentiek alapján tehát ügyelni kell arra, hogy a munkaviszony a munkaszerzdés megkötésével jön létre, és a munkáltatót széleskör tájékoztatási kötelezettség terheli.

Nem kell alkalmazni e szabályokat akkor, ha alkalmi munkavállalói könyvvel történik a foglalkoztatás. Ennek lényege, hogy nem szükséges a munkáltatónak és a munkavállalónak a Munka tv. szerinti munkaszerzdést megkötnie, hanem a törvényben meghatározott rövid idtartamú foglalkoztatások esetén elegend az alkalmi munkavállalói könyv megfelel kitöltése és aláírása, illetve a napi munkavégzéshez és bérfizetéshez kötd közteherjegyek beragasztása és érvényesítése.

Szerz: dr. Banai Krisztina
Lektorálta: dr. Kismarton Judit

 
 
   
Back Top