home sitemap contact us  
Foldal arrow Egyb arrow Cgalapts,- mdosts
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Cgalapts,- mdosts Nyomtats E-mail

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa

Adatlap ( Cégalapítás )
 

MEGBIZÁSI SZERZDÉS Cégalapítási alapadatlap és tényvázlat (Kft/ Bt/Kkt)

Tagok megbízzák és meghatalmazzák a Kismarton Ügyvédi Irodát, hogy a Cégnév alatt feltüntetett Társaság megalapításában / módosításában az Ütv-ben és a Pp-ben meghatározz jogkörrel eljárjon. Meghatalmazást a Felek az alulírott napon és helyen adják meg:

Cégnév:………………………………………………………………………………..…Korlátolt felelsség Társaság*/ Betéti Társaság* / Közkereseti Társaság*
Székhely:……………………………………………………………………………………………..…
Amennyiben a székhely nem a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye, akkor a döntéshozatal helye: ……………………………………………………………..
Telephely,(Helyrajzi szám, pontos cím ) ……………………………………………………………….
Fióktelep: (Helyrajzi szám, pontos cím ) ……………………………………………………………….
Társaság e-mail címe: : ……………………………………………………………………………….
Tagok:        
              1.) tag neve: ……………………………………………….…………

Anyja neve:………………………………….…………………………….…….

Szül. hely, id: …………………………………………………………………..

Lakcíme: …………………………………….…………………………….…….

Szigsz.: …………………………………………………………………………..

Lakcímkártya szám: ……………………………………………………………..

Vagyoni betét: ………………………………………………………………..…..

e-mail címe:………………………………………………………………………

adóazonosító jel:...................................................
       
2.) tag neve: ……………………………………………………………………  

 
Anyja neve:………………………………….…………………………….…….

Szül. hely, id: …………………………………………………………………..

Lakcíme: …………………………………….…………………………….…….

Szigsz.: …………………………………………………………………………..

Lakcímkártya szám: ……………………………………………………………..
               
Vagyoni betét.: …………………………………………………………..……..

e-mail címe:………………………………………………………………………

adóazonosító jel:...............................................


Cégjegyzés (több képvisel esetén):  önálló- a képvisel önállóan* jogosult jegyezni a céget/ együttesen* jogosultak a céget jegyezni a felek

…………………………………………………………………….……...
Kelt, Budapest,            ……………………………………
Megbízó

Jegyzett tke összege, rendelkezésre bocsátása (ez utóbbi azt jelenti, hogy a tke befizetésre kerül e a bankba az alapítással egyidben, vagy cask részben: ……………………………………...
Tevékenységi kör: (az e-mailen elküldött TEÁOR listából kérem a négy számjegy TEÁOR számokat megjelölni itt!) TEÁOR lista mellékletként

Ftevékenység:
Egyéb tevékenységek:
Egyéb kérdések:
-    kérik-e a tagok, hogy az ügyvezet önállóan módosíthassa a társaság tevékenységi körét:
igen/nem*
-    kérik-e tagok, hogy a felosztani rendelt nyereség, valamint a veszteség felosztása a törzsbetétektl eltér arányban történjen? Ha igen, akkor határozzák meg, hogy milyen arányban történjen:
nem*/ igen az alábbiak szerint*


Okiratok dátuma:
A fenti adatok és tények a valóságnak és akaratomnak megfelelnek. A vállalási díjat és járulékos költségeket elfogadólag tudomásul vettem. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a fenti adatok hibásak, vagy azokon utólagosan változtatok, az pótdíj fizetését vonhatja maga után, különösen ha a tervezet már kinyomtatásra került.. Az esetlegesen késve leadott adatok az eredetileg megbeszélt aláírási és ügyintézési idpontokat módosíthatják, amennyiben az okiratok kinyomtatásra kerültek, abban az esetben a költségek 100,-Ft/oldal+ ÁFA  összeggel megemelten kerülnek kiszámlázásra.  !
Felmerül költségek:
1)     ügyvédi munkadíj, amely magában foglalja az alábbiakat:
a.    az alapító okirat / társasági szerzdés és mellékleteit elkészítése módosítása (1 példányban kerül átadásra) 
b.    1 azaz (egydarab) aláírás minta.
c.    Megbízó tudomásul veszi, hogy aláírás-minta készítésére az eljáró ügyvéd kizárólag a cég alapításakor, vagy annak módosításakor jogosult. Ezen túlmenen a kész aláírás-minta hitelesítésére a Közjegyz jogosult.
2)     Székhely, telephely és fióktelep tulajdoni lapjának a beszerzése (kötelez elem)

3)     Amennyiben a cég névfoglalást kér, abban az esetben annak eljárási illetéke

 

 

 

 
 
   
Back Top