Beszámoló 2008 a Magyar ENSZ Társaság 2008. évi munkájáról
Magyar ENSZ Társaság
Beszámoló 2008
a Magyar ENSZ Társaság 2008. évi munkájáról

Az elmúlt esztendő különlegesen jelentős volt az ENSZ és a Világszövetség számára Két fontos évforduló kapcsán nyílt alkalom arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepét és a napirendjén szereplő lényeges témákat a XXI. század új feltételeihez kapcsolva világítsuk meg.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadása 60. évfordulójának hazai megemlékezési programjaiban a Magyar ENSZ társaság fontos, kezdeményező szerepet játszott. Az évforduló megemlékezéseit még az előző év végén egy az (állampolgári jogok) Országgyűlési Biztos Hivatalával közösen szervezett konferencia vezette be. Ezen az ENSZ Társaság elnöke és főtitkára is előadást tartott. Az eseménysorozat előkészítéseként megjelentettük és széles körben terjesztettük az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényét és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Egész éven át számos rendezvényen (Budapesten és vidéken egyaránt) foglalkoztunk az emberi jogokkal. 2008. december 10-én (emberi jogok napja) tartott záró rendezvényen fiatal egyetemi oktatók panelbeszélgetésére került sor mintegy 250 résztvevő előtt, amelyet Dr. Lakatos István emberi jogi nagykövet moderált: (1) Dr. Lukács Eszter PhD., egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya"; (2) Dr. Lattmann Tamás, tanársegéd, ELTE ÁJTK: "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyezménye"; (3) Dr. Szalai Anikó, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK: "Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya". Az eseménysorozat része volt a MTA Közgazdasági és Jogtudományok osztályának rendezvénye is, amelynek bevezető előadását a MENSZT elnöke tartotta.

A másik fontos eseménysorozat az ENSZ-békefenntartásának hatvanadik évfordulójával volt kapcsolatos. Az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja (május 29.) alkalmából az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (IRM NOK) és a Magyar ENSZ Társaság emlékülést szervezett. Az ülést Dr. Boda József r. ezredes az oktatási központ igazgatója nyitotta meg. Beszédet mondott Dr. Somssich Gabriella az IRM főosztályvezetője, Dr. Horváth Gábor nagykövet, a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese, Dr. Gömbös Ervin a Magyar ENSZ Társaság főtitkára és Pallagi Imre r. ezredes, az Európai Unió koszovói missziója (EULEX) Megfigyelői és Támogató Igazgatóság vezetője. A rendezvényen sor került a hamarosan Koszovóba, az EULEX misszióba kiutazó 14 fős állomány búcsúztatására is.

Lényegében a két évfordulóhoz is kapcsolódott a Magyar ENSZ Társaság 2008. évi programjának kiemelkedően fontos rendezvénye, a “Globális kihívások, Millenniumi Fejlesztési Célok és Magyarország” című ENSZ-AKADÉMIA. Az előző években szervezett ENSZ akadémiákhoz képest az érdeklődés lényegesen nagyobb, táraságunk történetében példa nélküli volt. A rendezvény-sorozat népszerűségét mutatja, hogy 540 főt (elsősorban egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá állami és nem kormányzati szervezetek képviselői stb.) regisztráltak. 2008. szeptember 24-től 2008. december 10-ig minden szerdán 16.00 és 18.00 között előadás és konzultáció (első alkalommal nyitó konferencia és végül záró konferencia) kiváló nemzetközi és hazai szakértőkkel arról, hogy milyen feladatokat jelentenek Magyarország számára a XXI. század kihívásai, hogyan tudja hasznosítani saját lehetőségeit. Milyen kötelezettségeket vállaltak az ENSZ-tagállamok a Millenniumi Fejlesztési Célok kitűzésével, milyen szerepet játszik teljesítésükben az Európai Unió és hazánk. Az Akadémia célja az volt, hogy segítse a felkészülést és a személyi feltételek megteremtését a következő évtizedek nemzetközi feladatainak megvalósításához. Az akadémia előadói között a kiváló magyar szakemberek mellett az Egyesült Királyság, India budapesti nagykövetei, s az ENSZ bécsi információs szolgálatának igazgatója is gazdagították az érdekes és jövőorientált programot. Az Akadémia rendszeres résztvevői megkapták a Magyar ENSZ Társaság kiadványait és az Akadémián elhangzott előadások anyagát, továbbá a rendszeres látogatást tanúsító oklevelet. Időben elkészült az előadások anyagát tartalmazó, 250 oldalas, igényes kivitelű könyv is.

Egyéb rendezvényeinken (amelyek mind nyilvánosak) rendszerint 40-80 fő vesz részt a témáktól függően újságírók, kutatók, szakemberek, egyetemi és főiskolai hallgatók, vagy a téma iránt érdeklődők. A Társaság napirendjén rendszeresen szerepelnek különféle ENSZ-jelentések hazai (sajtó)bemutatói. Ilyen volt 2007-ben:

(1) A Magyar ENSZ Társaság 2008. március 4-én mutatta be a hazai sajtónak és szakmai közvéleménynek az ENSZ Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerve (International Narcotics Control Board – INCB)éves jelentését. A sajtótájékoztató programja: (1)Az INCB kábítószer-ellenőrzési mechanizmusa, valamint az éves jelentés bemutatása (Topolánszky Ákos, a Magyar ENSZ Társaság Kábítószer-ellenes Munkacsoportjának vezetője); (2) A jog arányos használatának kérdései az ENSZ-egyezmények szempontjából (Dr. Frech Ágnes bírónő, Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának elnöke); és a fájdalomcsillapító gyógyszerekhez való hozzáférés kérdései hazánkban és a világban (Dr. Kismarton Judit, ügyvéd, Magyar Rákellenes Liga és Dr. Telekes András főorvos, kandidátus, Országos Onkológiai Intézet).

Az INCB független és kvázi-bírósági hatáskörrel bíró olyan nemzetközi szervezet, mely az ENSZ kábítószer egyezményeinek végrehajtását ellenőrzi a világban. Az INCB szokásos éves jelentése ezúttal a szokásos, kontinensekre lebontott részletes elemzésen túl külön fejezetben foglalkozik az ENSZ egyezmények jogi vonatkozásaival, a fájdalomcsillapító kábítószerekhez való hozzáférés rendkívül aránytalan eloszlásával, az egyre növekvő afgán drogproblémával (termesztés, kereskedelem, használat és az állam hiányzó kontroll szerepe), valamint bizonyos hatalmas méretű afrikai és nyugat-ázsiai prekurzor szállítmányok veszélyeivel. Az INCB elnöke üzenetében felhívja a figyelmet a kínálat-csökkentési erőfeszítések arányos és fokozott kereslet-csökkentés oldali kiegészítésére, ugyanakkor óv a drogok használatára vonatkozó legalizációs kísérletektől.

(2) A Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2008. november 12-én mutatta be a sajtónak „A világnépesedés helyzete, 2008” ENSZ-jelentést, amelyet Dr. Hedia BELHADJ asszony, az UNFPA globális egészségügyi koordinátora ismertetett. A jelentés főbb témaköreivel kapcsolatos magyar helyzetről Prof. Dr. KONCZ Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem tájékoztatott. A jelentés témája: “Közös alapokon: kultúra, nemek közti egyenlőség, emberi jogok”. Kulturálisan érzékeny megközelítést kíván meg a fejlődés, hiszen ez alapvető az emberi jogok szempontjából, különösen pedig a nők jogainak szempontjából – hangsúlyozza a jelentés. Az UNFPA éves jelentésének magyar nyelvű sajtó-összefoglalóját a Társaság megjelentette.

(3) Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete (VKI) és a Magyar ENSZ Társaság 2008. szeptember 24-én mutatta be a sajtó és a szakma képviselőinek az UNCTAD 2008-as jelentését a nemzetközi társaságokról es az infrastrukturális kihívásokról.. Az idei jelentés a külföldi működő tőke-befektetés legfrissebb trendjeit elemzi, külön figyelmet szentelve a transznacionális társaságok infrastruktúra-fejlesztésben játszott szerepének. Felmeri, hogy a transznacionális társaságok 1990 óta világszerte milyen beruházásokat eszközöltek, különösen a fejlődő országokban, illetve hogyan váltak kiemelkedő infrastrukturális beruházókká bizonyos fejlődő országok társaságai. A jelentés azt is megvizsgálja, hogyan mobilizáljak pénzügyi erőforrásaikat a transznacionális társaságok az infrastrukturális beruházások érdekében, és ez hogyan hat ki az iparág teljesítményére, illetve milyen komplex politikai kihívást jelent mindez azon fejlődő országok szamara, amelyek e társaságok segítségével kívánják fejleszteni országukban a közlekedést, vagy az elektromos energia-ellátást. Program: Simai Mihaly, akadémikus, a VKI kutató professzora, az UNCTAD tanácsadója, a Társaság elnöke: „Az infrastruktúra globalizálódása az UNCTAD jelentés tükrében”; Novák Tamás, a VKI kutatási igazgatója: „A külföldi működő tőke Közép- es Dél-Kelet-Európában: verseny és változó trendek”.

A Társaság számos rendezvénye a különféle ENSZ-emléknapokhoz kötődött.

(1) A kábítószer-ellenes világnap (2008. június 26.) alkalmából a Magyar ENSZ Társaság szimpóziumot rendezett „ UNGASS 1998. Az ENSZ tízéves kábítószer-stratégiájának értékelése” címmel. A szimpóziumot Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke vezette, aki bevezetőjében ismertette az ENSZ 2008. évi jelentését a világ kábítószer-helyzetéről. Ezután a következő előadások hangzottak el: (1) „UNGASS. Egy globális stratégia színe és fonákja” (Prof. Dr. Bayer István, egyetemi tanár, nemzetközi hírű drogszakértő); ) (2) „Az ENSZ értékelési mechanizmusa” (Portörő Péter, Szociális és Munkaügyi Minisztérium nemzeti kábítószerügyi koordinációs osztály, nemzeti drogkoordinátor); (3) „Az ENSZ és a civil-szakmai szervezetek” (dr. Tongue Éva, az ENSZ Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs elnöke); (4) „Beyond 2008. Az ENSZ stratégiájának független civil-szakmai értékelési programja” (Dr. Felvinczi Katalin, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója); (5) és egy korreferátum (Sárosi Péter drs., Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai program vezetője). Az előadásokat élénk vita követte. A résztvevők megkapták Ban Ki Mun, ENSZ-főtitkár üzenetét a világnap alkalmából, valamint Antonio Maria Costa, az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) ügyvezető igazgatójának sajtóközleményét az ENSZ 2008. évi jelentéséről.

1998 júniusában került sor New Yorkban az ENSZ Közgyűlés kábítószer-problémával foglalkozó első rendkívüli ülésszakára (UNGASS), amelyen a tagországok delegációinak többségét államfő vagy miniszterelnök vezette, nyomatékosítva az un. Politikai Deklaráció (és még további két fontos dokumentum) elfogadásának fontosságát, egyben elkötelezve magukat arra, hogy jelentős és mérhető eredményeket érnek el az illegitim drogok kínálatának és a fogyasztás keresletének kérdésében a 2008-as évre. Tekintettel az ügy fontosságára, a stratégia megvalósításának értékelésére világszerte jelentős programok futnak mind az ENSZ, mind regionális (pl. Európai Uniós) keretek között, mind pedig az un. Beyond 2008 független, civil-szakmai értékelési folyamat, vagy számos szakmai központ kutatási-evaluációs programjának égisze alatt.

(2) A Magyar ENSZ Társaság az ENSZ Napja alkalmából, az ENSZ-AKADÉMIA programjához kapcsolódva ülést tartott 2008. október 22-én. “ENSZ: régi dilemmák, új kihívások” címmel Prof. Dr. Kardos Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék) tartott előadást.

A Magyar ENSZ Társaság 2008. március 4-én tartotta éves közgyűlését, amelyen elfogadta a Társaság 2007-ben végzett munkájáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést, valamint a 2008. évi munkatervét. A közgyűlés négy új tagot választott az elnökségben megüresedett helyekre (Bodnár László Prof. Dr., tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Egyetem, Nemzetközi Jogi Tanszék, Erdős André, ny. nagykövet, hazánk volt állandó ENSZ-képviselője, Kerekes Sándor Prof. Dr., rektor-helyettes, intézetvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Dr. Lukács Eszter Ph.D., egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem (Győr), Nemzetközi Tanulmányok Tanszék), valamint két főt a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságba (Szabó Marietta elnök, a Külügyminisztérium ny. munkatársa, Kardosné dr. Kaponyi Erzsébet, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem).

Az ifjúság (diákság) körében megnőtt az érdeklődés a nemzetközi szervezetek iránt. Mind többen készítenek az ENSZ munkájára vonatkozó disszertációt, amelyhez a Társaság rendszeres szolgáltatásokat, szakmai támogatást (konzultációk, tanácsadás, kiadványok stb.) nyújt. A Társaság szorosan együttműködik a Magyar ENSZ Modell Diákegyesülettel. A Külügyminisztérium 2008-ban is részt vett a Sziget 2008. Zenei és Kulturális fesztiválon. (augusztus 8-14.), ahol színes programokkal, interaktív játékokkal, ajándékokkal várta az érdeklődő látogatókat. A Külügyminisztérium felkérésére a Magyar ENSZ Társaság és a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület vetélkedőt szervezett a Világsátorban. A vetélkedő résztvevői összemérhették tudásukat a nemzetközi kapcsolatok és intézmények terén, a legjobbak a Magyar ENSZ Társaság által felajánlott könyvjutalomban részesültek!

A Társaság keretei között működő társadalmi bizottságok, illetve testületek: a Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanács; az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanács; a Volt ENSZ Tisztviselők és Szakértők Tanácsa; az Egészségügyi és Népesedési Tanács; a Kábítószer-ellenes, a Leszerelési és Békefenntartási, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési munkacsoportok aktív rész vállaltak a program megvalósításában. E testületek önálló programmal is rendelkeznek. A Társaság vezetői közreműködtek a magyar békefenntartók felkészítésében.

A Társaság jelentős információs szolgáltatást is végzett. Térítésmentesen terjesztett kiadványai eljutottak a határon túli magyarsághoz is. Az érdeklődők térítésmentesen juthatnak a kiadványhoz. A Társaság 2008-ban az alábbi kiadványokat jelentette meg: (1) Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és A Nemzetközi Bíróság Alapszabályai; (2) Az Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye; (3) Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; és (4) Globális kihívások, Millenniumi Fejlesztési Célok és Magyarország (ENSZ-Akadémia). Gömbös Ervin tanulmányt publikált a Külügyi Szemlében „Magyarok az ENSZ apparátusában” címmel.

A Társaság megemlékezett az életének 61. évében elhunyt dr. Szelei Kiss Gyula nagykövetről, a genfi Magyar ENSZ Állandó Képviselet vezetőjéről, aki vezető külügyi tisztviselőként hosszú éveken át támogatta a Társaság tevékenységét.

A Társaság nemzetközi tevékenységét elsősorban az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) keretein belül fejtette ki, amelynek I. osztályú konzultatív státusza van az ENSZ-nél. 1947-ben történt megalakulása után a Magyar ENSZ Társaság rögtön csatlakozott a Világszövetséghez. WFUNA ma már több mint 100 tagszervezettel számol, és jelentős részt vállal a világszervezet tevékenységének hatékonyságát elősegítő javaslatok kidolgozásában. A Társaság vezetői aktívan részt vettek a Világszövetség globális programjának kialakításában, amelynek egyik fontos része volt a jubileumi globális csúcstalálkozó eredményeinek nemzetközi értékelése a jövő szempontjából. A vonatkozó dokumentum kimunkálásában Simai Mihály vett részt. Gömbös Ervin az Európai Unió tagállamaiban működő ENSZ-társaságok együttműködésének egyik vezetője, s a kapcsolatok építésében a WFUNA és az EU között. Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke a WFUNA egyik tiszteletbeli elnöke (korábban öt évig elnöke), Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára a végrehajtó bizottság tagja (korábban alelnöke).

Új honlap

2008 januárjában készült el a Társaság új honlapja, amely a legújabb technológiával készült, grafikai kivitelezése sok elismerést váltott ki, szerkezete átlátható, és rengeteg információt tartalmaz mind a Társaságról, mind az ENSZ-rendszerről. Ma a legmegbízhatóbb és legtöbb információt tartalmazó magyar nyelvű forrás az ENSZ-ről és szervezeteiről az interneten.

Budapest,

2009. január

Ugrás az oldal tetejére