Munkadíjak


TÁJÉKOZTATÓ A MUNKADÍJAKRÓL
Hatályos 2010.június 11. napjától visszavonásig FIGYELEM! Az alábbiakban megjelölt munkadíjak kizárólag tájékoztató jellegűek. Attól az ügyek nagysága (mennyisége)-, illetve egyedi megállapodások szerint mindkét irányban eltérések lehetnek! 

 

Megjegyzés: A munkadíjak nem ügyvédi jövedelmet, hanem az iroda árbevételét jelentik, melyet az iroda költségei (így különösen az iroda magas színvonalon történő működését biztosító szoftverek, hardverek, tonerek papír, közüzemi díjak, jogtárak, elektronikus eljárások előfizetési díjai, biztosítás, és kamarai tagdíj, iroda bérlet, alkalmazott kifizetése és a közismert állam felé fennálló közterhei terhelnek. Ezért azok az utóbbiak figyelembevételével kerülnek megállapításra.)

ELJÁRÓ ÜGYVÉD KIJELENTI,  HOGY KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS ELJÁRÁST NEM VÁLLAL! ENNEK OKA AZ, HOGY AZ ELJÁRÁS AKÁR ÉVEKIG ELTARTHAT,  ELŐRE NEM SZÁMÍTHATÓ KI AZ ELJÁRÁS HOSSZA, ÉS AZ ÜGGYEL VALÓ ELFOGLALTSÁG, ÉS AZ ÜGYRE FORDÍTOTT KÖLTSÉG (pl. benzinköltség, postaköltség, felmerült kiadások) . EMIATT BEVEZETTÜK  A RÉSZBENI JUTALÉKOS RENDSZERT IS, AMELY KIZÁRÓLAG EGYÉNI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN TÖRTÉNIK

 

ALAP  ÜGYVÉDI MUNKADÍJ:


Megfizetése az ügy vállalásának függő feltétele. A bankszámlára történő beérkezéssel vagy készpénzben történő átadással lép az adott megbízási szerződés hatályba. 

Összege több körülménytől függ, így példálózó jelleggel a teljesség igénye nélkül a következőktől:

  • Az ügyben áll-e rendelkezésre szakértői írásbeli vélemény? (Amennyiben azt már készítettünk, vagy az ügyfél hozza úgy az díjcsökkentő tényező.)
  • Felperesi képviselet esetén az előzményi anyagoktól, illetve attól, hogy az átalánydíjtól független sikerdíjban történik-e megállapodás, vagy sem. Az általány munkadíj és a sikerdíj fordítottan aránylik egymáshoz
  • Amennyiben az általány munkadíj és sikerdíj nem független egymástól, úgy a sikerdíjból a már addig befizetett összes munkadíj levonásra kerül, mely művelet a sikerdíj vonatkozásában legfeljebb nulla eredményt adhat.
  • Volt-e már peren kívüli eljárás?
  • Az ügy bonyolultságától
  • Az ügy alapjául szolgáló okiratok mennyiségétől

Amennyiben Alap ügyvédi munkadíj megállapításra kerül, az Alap munkadíj ügyvédi ellenértéke az első okirat vagy bírósági beadvánnyal teljesítettnektekintendő.

 

Az előzőek függvényében az általány munkadíj nagysága a megállapodástól is függően:

 

A LENTIEKBEN MEGJELÖLT ÓRADÍJAK –AHOL AZ ÁFA NEM KERÜLT FELTÜNTETÉSRE - ÉS ALAP MUNKADÍJAK NETTÓ ÉRTÉKBEN KERÜLNEK FELTÜNTETÉSRE, AHHOZ AZ ÁFA ÉRTÉKÉT HOZZÁ KELL SZÁMOLNI!!

PERES ELJÁRÁS SORÁN: AZ ÓRADÍJ AZ ÜGGYEL ELTÖLTÖTT ÓRÁK SZÁMÁT, ÉS NEM A BÍRÓSÁGON ELTÖLTÖTT MUNKAÓRÁT JELENTI.

 

I.

KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEKBEN

 

Az alap munkadíj az okiratok áttanulmányozását és az első beadvány elkészítését valamint az első konzultációt foglalja magában

 

I.

Konzultáció 1. alkalommal: 20.000.-Ft/óra+ÁFA

II.

Konzultáció a 2. alkalomtól az 1. konzultáció ügyében: 15.000,-Ft -19.000,-Ft/minden megkezdett óra+ÁFA

III.

Konzultáció a megbízás írásbeli létrejöttét követően a perenkívüli eljárás vagy per folyamán: 15.000,-Ft,-Ft /minden megkezdett óra+ÁFA

IV.

ALAP munkadíj a Felperes képviseletében peren kívüli eljárásban 100.000,- Ft+ÁFA  és 300.000,- Ft +ÁFA + sikerdíj

V.

Felperesi peres eljárásában az ALAP munkadíj I fokon minimum 200.000,- Ft +ÁFA ezen túlmenően 15.000,-Ft/óra minden megkezdett óra tárgyalásonként + sikerdíj

VI.

Alperes képviseletében eljárva az ALAP munkadíj minimum 500.000,-  Ft +ÁFA felső határát a pertárgyérték is befolyásolja. ezen túlmenően 15.000,-Ft/óra minden megkezdett óra tárgyalásonként + sikerdíj

 

A beadványt elkészítése, és benyújtása teljesítési igazolásnak is megfelel, ez már most kifejezetten elfogadott a Megbízó oldaláról.

Kártérítési ügyekben a fent megjelölt díjakon túlmenően a ténylegesen megnyert összeg alapján sikerdíjra jogosult az ügyvéd.

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ELKÉSZÍTÉSE: AZ INGATLAN ÉRTÉKE BEFOLYÁSOLJA.

I.

VEVŐI megbízásból:    ≥10.000.000,-Ft értékhatárig az ingatlan értéke 0,8%-a +ÁFA , de minimum 40.000,-Ft +ÁFA

II.

10.000.001,- ≥ 20.000.000,-Ft esetén: 80.000,-Ft +ÁFA plusz a 10.000.000,- Ft feletti részre 0,5% +ÁFA  

III.

VEVŐI megbízásból 20.000.001,- ≥ 30.000.000,-Ft esetén 130.000,-Ft+ÁFA plusz a 20.000.000,-Ft feletti részre 0,3%

IV.

VEVŐI megbízásból 30.000.001,-Ft-nál drágább ingatlan esetében: 150.000,-Ft+ÁFA plusz a harmincmillió Ft feletti  részre 0,2 %

V.

ELADÓ oldalon az adásvételi szerződés áttekintése: ≥10.000.000,-Ft értékhatárig az ingatlan értéke 0,5%-a +ÁFA , de minimum 40.000,-Ft+ÁFA

VI.

ELADÓ oldalon az adásvételi szerződés áttekintése:10.000.001,- ≥ 20.000.000,-Ft esetén: 50.000,-Ft + a 10.000.000,- Ft feletti részre 0,3% +ÁFA  

VII.

ELADÓ oldalon az adásvételi szerződés áttekintése: 80.000,-Ft +ÁFA plusz 20.000.000,-Ft feletti részre 0,2%

VIII

Telekmegosztás ALAP munkadíj: 100.000,- Ft +ÁFA plusz

IX

Ingatlan közös tulajdon megszüntetése perenkívül: Az adásvételi szerződésre vonatkozó árak az irányadóak

X

Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perrel A variáció: - ALAP munkadíj: a pertárgyérték 4%-a +t plusz a kártérítés címszó alatt megjelölt konzultációs óradíj és tárgyalási óradíj

XI

Ingatlan közös tulajdon megszüntetése perben B variáció: Alap ügyvédi munkadíj: a pertárgy értéke 1%-a, de minimum 100.000,- Ft +ÁFA plusz a kártérítés címszó alatt megjelölt konzultációs óradíj és tárgyalási óradíj

XII

Társasház Alapítás (Alaptó Okirat + SZMSZ): minimum 200.000,- Ft +ÁFA Ezt meghaladóan albetétenként 5.000.- Ft+ÁFA

XIII.

Szerződések véleményezése: ALAP MUNKADÍJ 30.000,-Ft +ÁFA plusz, ha és amennyiben az üggyel több, mint kettő órát kell foglalkozni, abban az esetben az óradíjas díjazás 15.000,-Ft +ÁFA

 

 

 

 

 

 

CSALÁDJOGI ÜGYEKBEN

 

I.

Konzultáció: 19.000.-Ft/minden megkezdett óra+ÁFA

II.

Házastársi / élettársi vagyonközösség megosztása tárgyában konzultáció: 19.000.-Ft/minden megkezdett óra+ÁFA

III.

Keresetlevél megszerkesztése Alapdíj: 1 óra konzultáció + keresetlevél megszerkesztése - 45.000.-Ft+ÁFA

IV.

Megállapodás I. Alapdíj:: 1 óra konzultáció + megállapodás megszerkesztése 80.000.-Ft +ÁFA

V.

Megállapodás II. Alapdíj:: 1 óra konzultáció + megállapodás+ keresetlevél megszerkesztése 100.000.-Ft +ÁFA

VI.

Perbeni képviselet családjogi ügyekben: 19.000,-Ft +ÁFA / minden megkezdett óra

VII.

Házassági/Élettársi vagyonközösséget megosztó megállapodás: Alapdíj: 75.000.-Ft vagy a tulajdonjog változással érintett vagyon 1%-a

VIII.

Házasság felbontása A variáció - ALAP munkadíj: 2 óra konzultáció + az első bírósági beadvány elkészítése + perbeli képviselet - 100.000,-Ft+ ÁFA.

Továbbiakban az első tárgyalást követően tárgyalásonként 15.000,-Ft+ÁFA óradíj valamint konzultációs óradíj a 3. órától kezdődően 10.000,-Ft +ÁFA  ( ingatlan perbeni megosztás nem tartozik az eljárásba)

IX.

Házasság felbontása B. ALAP munkadíj: 8 óra konzultáció + az első bírósági beadvány elkészítése + perbeli képviselet + peren kívüli egyezség - 150.000,-Ft+ÁFA.

Az első tárgyalást követően tárgyalásonként 15..000,-Ft +ÁFA. valamint konzultációs óradíj a 9. órától kezdődően 10.000,-Ft +ÁFA 

X.

Gyermekelhelyezés .: konzultáció + folyamatos peren kívüli egyeztetés + bírósági beadványok elkészítése + perbeli képviselet + peren kívüli egyezség - 150.000.-Ft és az első tárgyalást követően tárgyalásonként 20.000.-Ft + 10 óra peren kívüli egyezetés - ezt követően az egyeztetés óradíjas

XI.

Budapest közigazgatási határánkívüli ügyintézés esetén az utazás 10.000,-Ft+ÁFA óradíjjal kerül felszámításra.

XII.

Házassági/élettársi vagyonközösség megszüntetése perrel A variáció: az ingó vagyon esetében a  pertárgyérték 5%-a, míg ingatlan esetében a pertárgy érték 4%-a

Házassági/élettársi vagyonközösség megszüntetése perrel B variáció: az ingó vagyon esetében a  pertárgyérték 3%-a, míg ingatlan esetében a pertárgy érték 2%-a, továbbá az üggyel ténylegesen eltöltött idő (okirat szerkesztési, felkészülési idő, tárgyalási óradíj, konzultációs óradíj) 19.000,-Ft +ÁFA

XIII.

Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perrel A variáció: - ALAP munkadíj: a pertárgyérték 4%-a

XIV

Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perrel B - ALAP munkadíja pertárgy értéke 1%-a, de minimum 100.000,- Ft +ÁFA plusz a kártérítés címszó alatt megjelölt konzultációs óradíj és tárgyalási óradíj.

XV.

Deklaratív házassági / élettársi vagyonjogi szerződés  (Például ha a felek azt rögzítik, hogy a házasság megkötésekor melyikük milyen saját vagyonnal rendelkezett, amit magával hozott. A deklaratív szerződések későbbi vita esetén megkönnyítik a bizonyítástALAP munkadíj - 60.000.-Ft - 100.000.-Ft

XVI.

    Konstitutív házassági / élettársi vagyonjogi szerződés A konstitutív hatályú  szerződés a  családjogi törvénytől eltérő módon, illetőleg tartalommal rendezi a házastársak vagyoni viszonyait: a tulajdonjog változással érintett vagyon 1%-a

XVII.

Végrendelet ALAP munkadíj: 40.000.-Ft-70.000,- Ft+ÁFA

XVIII.

Egyéb végintézkedés ALAP munkadíj: 50.000.-Ft+ÁFA továbbá a tulajdonjog változással érintett ingó és ingatlan  vagyon 1%-a

XIX.

Hagyatéki eljárás során képviselet ellátása: óradíjas díjazás az iroda mindenkori családjog fejezet alatt megjelölt alap óradíja szerint, továbbá a XI fejezetben megjelölt utazási díj

XX.

Szerződés véleményezése: óradíjas díjazás az iroda mindenkori családjog fejezet alatt megjelölt alap óradíja szerint,

 

CÉGÜGYEK – a díjak az eljárási illetékeket nem tartalmazzák

I.

Cégalapítás Szerződésminta alapján: 85.000,-Ft +ÁFA (amely összeg magában foglalja az elkészített dokumentumok 1 eredeti példányát és kettő aláírás mintát, de a felmerült költségeket nem tartalmazza)

II.

Egyedi szerződés elkészítése: 80.000,-Ft  és 100.000,-Ft +ÁFA

III.

Cégmódosítás Szerződés minta alapján: 55.000,- Ft +ÁFA

IV.

Cégmódosítás Egyedi szerződés alapján : 60.000,- Ft +ÁFA

V.

Üzletrész adásvételi szerződés elkészítése + Társasági Szerződés módosítása: Üzletrész értékétől függ,  de minimum 100.000,-Ft +ÁFA

VI.

Végelszámolás: 100.000,-Ft +ÁFA  

VII.

Inkasszó és Végrehajtási eljárás megindítása: 50.000,-Ft +ÁFA

VIII

Fizetési Meghagyásos eljárás perré alakulása: Alapdíj: 50.000,- Ft -80.000,-Ft +ÁFA plusz a kártérítés fejezetben megjelölt konzultációs és tárgyalási óradíj

IX

Adott ügyfélre (partner cégre) vonatkozóan egyszerre átadott számla/számlák kapcsán felszólító levél elkészítése és kiküldése: Alapdíj: 15.000,-Ft. + ÁFA

X

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elkészítése és benyújtása Alapdíj: 20.000,-Ft+ÁFA illetve a követelés összege 2,5%-a.

XI

Felszámolási eljárás során a szükséges kérelmek elkészítése 55.000,- Ft + ÁFA - és az eljárás lefolytatása (az adott ügyben folytatott tárgyalások, illetve az ügy bonyolultságától függően)  ezt követően alap óradíj – az ügyben külön felszámításra kerül a másolási díj, tekintettel arra, hogy a Bíróság részáre 3 példányban minden anyagot be kell nyújtani.

XI

Perenkívüli vagy külön-megállapodás készítése (az adott ügyben folytatott tárgyalások, illetve az ügy bonyolultságától függően) 60.000,- / 80.000,-Ft. + ÁFA

XII

Cég Átalakulása (kiválás, szétválás, cégforma váltás stb) 150.000,- Ft+ÁFA

 

BÜNTETŐ ÜGYEK – KIZÁRÓLAG ORVOS VAGY EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME


Büntető eljárásban védelem Alap munkadíja 300.000,-Ft +ÁFA  és 800.000,- forint +ÁFA közötti összeg az ügyből kiindulva.

Az alap munkadíj ügyvédi ellenértéke az első rendőrségi és/vagy bírósági beadvánnyal teljesítettnek veendő! A beadványt elkészítése és benyújtása teljesítési igazolásnak elfogadott a Megbízó oldaláról.

A fentieket meghaladó rendőrségi-, ügyészségi-, és bírósági beadványokért külön munkadíj kerül felszámításra. Legkisebb ALAPDÍJ összege 30.000,- Ft+ÁFA, azonban az összeget a beadványok elkészítésével eltöltött  idő határozza meg. 

Rendőrségi-, bírósági tárgyalások rezsi órabére: Mindenkor a tényleges tárgyalási időnek felel meg, és óránként 25.000,- forint+ÁFA

 

 

UTAZÁSI DÍJ


Budapesten kívüli tárgyalásra utazás esetén: Az utazással eltöltött idő, mely 10.000,- forint+ÁFA/óra. Továbbá, mivel az ügyvéd saját, és nem az iroda tulajdonában álló gépkocsival utazik, valamint annak költségét az iroda költségei között nem számolhatja el, így a tényleges üzemanyag költséget Megbízó tankolja úgy, hogy az ügyfél nevére kért számla ellenében magán pénzből történő a megelőlegezésből eredően eljáró ügyvédnek, és nem az irodának megtéríti. 

 

Budapest területén belül : amennyiben – a bírósági vagy rendőrségi eljárástól eltekintve – a Megbízó kérésére és írásbeli hozzájárulására az eljáró ügyvéd irodáján kerül sor a konzultációra abban az esetben a tényleges konzultáción túlmenően 5.000,-Ft utazási óradíj kerül felszámolásra (ennek oka, hogy néha több órát is igénybe vehet a célhoz érés)


Amennyiben a vidéki tárgyalás 9 órakor vagy az előtt kezdődik, továbbá a távolság 100 km-t meghalad,úgy az ügyvéd jogosult előző nap oda utazni, és az adott helyen a legmagasabb kategóriájú szállodában megszállni, melyet ügyfél a saját nevére kiállított számla ellenében köteles eljáró ügyvédnek, mint természetes személynek megfizetni 

Minden sikerdíjas megállapodásnál az ügyfél végleges és visszavonhatatlan jognyilatkozatot tesz arra nézve, hogy a peren kívüli egyezséggel, vagy jogerős ítélettel megállapított teljes összeg eljáró ügyvédi iroda megadott számlájára kerüljön átutalásra, melyből eljáró ügyvéd jogosult a sikerdíjat, és egyéb esetlegesen még ki nem egyenlített tényvázlat szerinti járandóságát az ügyfél külön hozzájárulása nélkül levonásba helyezni. Az így fennmaradt összeget, pedig az eljáró ügyvéd a bankszámlájára történő beérkezéstől, illetve arról tudomásszerzésétől számított nyolc munkanapon belül az ügyfélnek előre egyeztetett időpontban bármelyik VOLKSBANK i fiókban, készpénzben kifizeti, vagy az ügyfél által megjelölt bankszámlára átutalja.

 

AZ ELŐZŐEKBEN FELSOROLT ÜGYVÉDI MUNKADÍJAK NEM FOGLALJÁK MAGUKBAN

a különböző illetékeket, postadíjat, elektronikus eljárás díját, cégkivonat,- és  tulajdoni lap költségét

1.     megbízó terhére a bíróság által esetlegesen megítélt perköltséget,

2.     dokumentum kikérés költségeit, másolási költségeket

3.     a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő díját

4.     magánszakértőként külön felkért szakorvos, szakértő költségeit, amennyiben ez szükséges

5.     az üggyel kapcsolatban felmerült egyéb ügyvédi készkiadásokat

6.     adategyeztetéshez történt KEH lekérési költsége

7.     Cégkivonat, tulajdoni lap költsége

8.     Posta költség – erre vonatkozóan az ügyvéd a postakönyv alapján jogosult a postaköltség megtérítésére.

Az ezen fejezet alatt felsorolt díjtételek a megbízóra áthárításra kerülnek

 

Angol nyelvű szerződések elkészítésekor vegyék figyelembe, hogy a fordítás díja 2.50,- Ft+ÁFA  per leütés.

 

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSA tényvázlatban foglaltak nem terjednek ki arra az esetre, ha a jogerős ítélet ellenére a kötelezett nem teljesítene, azaz a végrehajtási eljárásra. Arra nézve felek tényvázlat kiegészítésében, külön ügyvédi munkadíj ellenében rendelkezhetnek. Eljáró ügyvédnek arra nézve nincs automatikus ügyvállalási kényszere. A végrehajtási eljárás költségeit az ügyfélnek kell állnia. 

A tényvázlatban kikötött sikerdíj - az előzőkben részletezett természetéből eredően - azonban ez esetben is megilleti eljáró ügyvédet.

 

EGYÉB KIKÖTÉSEKAz ügy befejezésével valamennyi iratot Megbízó köteles Megbízottól átvenni. 
Megbízó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jogeset anonimizált formában tudományos, illetve publikáció, esetismertetés céljára felhasználható akár írásban akár elektronikusan.

Budapest, 2014. január 1.